Zaproszenie na posiedzenie Zarządu LGD KE

Utworzono .

prow.png 29 czerwca 2011 roku od godz. 10:00 odbędzie się XI posiedzenie Zarządu II kadencji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

W porządku obrad przewidziano:

1. Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko pracy ds. promocji i wdrażania LSR.

2. Zatwierdzenie wniosku aplikacyjnego na funkcjonowanie LGD w III i IV etapie realizacji.

3. Zatwierdzenie wzoru ogłoszenia na nabór wniosków w ramach "Odnowy wsi" oraz "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw".

4. Zatwierdzenie wzoru porozumienienia o współpracy dotyczącego organizacji "Regionalnego Święta Ryby", które odbędzie się 21 sierpnia 2011 roku w Iławie.  

5. Przygotowanie wystawy w Ostródzie z osiągnięć LGD KE w ramach polityki spójności.

6. Dyskusja nad akutualizacją LSR obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 w związku z planowanymi dodatkowymi środkami PROW na działania w ramach osi IV LEADER.

S.Pańczuk