1% podatku dla LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Dwa Urzędy Skarbowe, w Elblągu i Ostródzie przekazały już 1% należnego podatku za 2008 rok organizacji pożytku publicznego, jaką jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Z podatków 2008 roku 10 darczyńców przekazało łącznie kwotę 715,10 zł, z 2007 roku - 726,50 zł, z 2006 roku - 224,80 zł.

Dziękuję bardzo darczyńcom. Środki te zostaną przeznaczone na dokończenie znakowania szlaków rowerowych, jako kluczowego projektu LGD Kanału Elbląskiego.

S.Pańczuk

Konkurs fotograficzny Uroda Krainy Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza wszystkich fotografów i miłośników fotografowania do udziału w konkursie pod hasłem „Uroda Krainy Kanału Elbląskiego”.

Celem konkursu jest pozyskanie zdjęć ukazujących piękno Krainy Kanału Elbląskiego służących do promocji i zachęcających do wypoczynku na tym terenie. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz prezentacja ich prac na wystawie pokonkursowej.

Fotografie wraz z wersją elektroniczną należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 10 sierpnia do Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Emilii Plater 1 (pok. 142) w Olsztynie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 089 521 94 61.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz oświadczenie są dostępne na stronach:

www.wrota.warmia.mazury.pl

www.powiat.elblag.pl.

www.powiat-ostroda.pl

www.powiat-ilawski.pl.

Konkurs fotograficzny realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Decyzje XXII Zarządu LGD

Utworzono .

Podczas XXII posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, 28 lipca 2009 roku, podjęto następujące uchwały w sprawie:
a. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego.
b. wzoru ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje z zakresu MAŁYCH  PROJEKTÓW  oraz  ODNOWY  I  ROZWOJU  WSI
b. podjęcia współpracy z  Lokale Aktions Gruppe Fläming-Havel, Land BRANDERURG, Niemcy – zamiast „Współpraca z Instytutem PROGRES w Berlinie”.
Ponadto podjęto decyzję o udziale 2 osób w seminarium „Zasady funkcjonowania LGD” – 2-3 września 2009 roku w Gdańsku.
Został także przyjęty porządek obrad VIII Walnego Zebrania oraz program wizyty niemieckiej GAL z Kloetze w LGD Kanału Elbląskiego
Wycofano się natomiast ze zmiany nazwy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

S.Pańczuk

Zaproszenie na Dni Miłomłyna

Utworzono .

Burmistrz Milomlyna zaprasza na Dni Miłomlyna 8-9 sierpnia 2009 roku. W programie przewidziano:

8 sierpnia 2009 roku:

6:00-10:30 - Wędkarskie Zawody Spławikowe o puchar Burmistrza Miłomlyna

11:00 - Msza w Kościele p.w. św. Bartłomieja w Miłomlynie

12:00 - 13:00 - konkursy na wesoło dla dzieci, w tym Wybory Małej MIss

14:00 - oficjalne otwarcie Dni Miłomlyna

14:10 - 15:30 - Bajkolandia, czyli gry, konkursuy i zabawy dla dzieci

15:30- 17:00 - Potyczki rodzinne

17:30 - 20:30 - III Festiwal Młodych Talentów

21:00 - 22:00 - Gwiazda wieczoru - Zespół "Milano"

22:00 - 3:00 - zabawa taneczna przy muzyce Two Men

9 sierpnia 2009 roku

9:00 - turniej piłki plażowej i turniej tenisa ziemnego

15:00 i 17:00 mecze pilki nożnej

20:00 - dyskoteka pod chmurką

S.Pańczuk