Szkolenie liderów wiejskich i posiedzenie Zarządu LGD

Utworzono .

Na szkolenie liderów wiejskich, realizowane w formie warsztatów 26-27 października 2009 roku w Zamku  Hotelu Karnity, Gmina Miłomłyn od godz. 11:00 zgłosiło się 25 osób.

W programie szkolenia przewidziano:

26 października 2009 roku:

Wykład teoretyczno-praktyczny i warsztaty z motywowania członków grupy do działania oraz komunikacji i wizualizacji grupy prowadzone przez psychologa i marketingowca Piotra Buckiego. Pan Piotr Bucki prowadził już wykłady nt. roli lidera w środowisku lokalnym i przywództwa podczas spotkania otwierającego projekt "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów".

27 października 2009 roku:

Blok wykładowo - warsztatowy z tworzenia planów odnowy miejscowości prowadzi dr Ryszard Zarudzki. Pod nadzorem i z inspiracji dr Ryszarda Zarudzkiego powstało 19 Planów Odnowy Miejscowości w Schemacie I Programu Pilotażowego LEADER+, przy tworzeniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego.

Szkolenie liderów wiejskich jest realizowane w ramach projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów" wybranego w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz rzeczowym Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

W ramach tego projektu przewidziano jeszcze warsztaty z tworzenia organizacji pozarządowej (16 listopada 2009 roku), doradztwo eksperckie przy tworzeniu planów odnowy miejscowości i zakładaniu organizacji pozarządowej oraz organizację konferencji podsumowującej projekt (27 listopada 2009 roku).

Warsztaty poprzedza posiedzenie Zarządu LGD, który zajmie stanowisko w sprawie regulaminu pracy Zarządu i Biura LGD, sprawozdania z realizacji zadań przez LGD w 2009 roku, porozumienia o partnerskiej współpracy LGD Warmii i Mazur oraz planu pracy Zarządu i Walnego Zebrania Członków na 2010 rok.

S.Pańczuk

Zakończono spotkania informacyjne o LSR i LGD

Utworzono .

W zaplanowanych na 2009 rok trzech spotkaniach informacyjnych o Lokalnej Grupie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego wzięło udział 77 osób, w tym odpowiednio:

- Elbląg - 44 osoby, spotkanie 8.10 2009 roku

- Miłomłyn - 17 osób, spotkanie 16.10.2009 roku

- Pasłęk - 16 osób, spotkanie 21.10.2009 roku

Nabór uczestników zapewnialy samorządy gmin, szkoleniowców - LGD Kanału Elbląskiego.

LGD Kanału Elbląskiego deklaruje nieodpłatne dla beneficjentów doradztwo prawne przy zakładaniu organizacji, tworzeniu planów odnowy miejscowości, opracowaniu wniosków aplikacyjnych w ramach małych projektów i odnowy wsi poprzez oś 4 LEADER.

Konkurs na operacje Małe projekty w osi IV LEADER

Utworzono .

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i § 6 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz pomocy finansowej w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) w związku z procedurami naboru i oceny operacji zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu


1) Termin składania wniosków:
Wnioski można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 5 do 25 listopada 2009r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 listopada 2009r. o godzinie 15.00. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

2) Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 82-300 Elbląg,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pok. 25.

3) Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać osobiście bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

4) Miejsce udostępnienia dokumentów:

  • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z formularzem „Oświadczenie do oceny operacji przez LGD”,
  • Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR

dostępne będą:

  • w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. nr 454,
  • w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pok. nr 25,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – http://www.sporol.warmia.mazury.pl/,
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania – http://www.kanal-elblaski-lgd.pl.


5) Limit dostępnych środków na dotacje w konkursie na operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi na rok 2009 wynosi 854 300zł.

6) Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
– tel./fax (0-55) 239-49-61, tel. (0-55) 643 58 45; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1._Wzor_informacji_i_naborze_operacji_Małe_projekty

2._W-1_413_MP_2_z_edyt_22_09

3._Wykaz_dokumentów_niezbednych_do_oceny_operacji_przez_LGD_Male_projekty

4._Oswiadczenie_do_oceny_operacji_przez_LGD_Male_projekty

5._Kryteria_wyboru_operacji_przez_LGD_Male_projekty

Instrukcja_do_Wniosku_Male_projekty-1_413_MP_2.z_zaakcept

8_LSR_Kanal_Elblaski_05_10_2009

J. Gadomska

Konkurs na operacje Odnowy wsi w osi 4 LEADER

Utworzono .

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) w związku z procedurami naboru i oceny operacji zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI” za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

1) Termin składania wniosków:
Wnioski można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie od 5 do 25 listopada 2009 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 listopada 2009 r. o godzinie 15.00. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

2) Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,

82-300 Elbląg,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pok. 25.

3) Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać osobiście bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

4) Miejsce udostępnienia dokumentów:
- Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
- Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z formularzem "oświadczenie do oceny operacji przez LGD”,
- Kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w LSR

dostępne będą:
- w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. nr 454,
- w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pok. nr 25,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/,
- na stronie internetowej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl.

5) Limit dostępnych środków na dotacje w konkursie na operacje, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI na rok 2009 wynosi 1 623 000 zł.

6) Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu
– tel./fax (0-55) 239-49-61, tel. (0-55) 643 58 45; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1._Wzor_informacji_i_naborze_operacji_Odnowa_wsi

2._W-1_413_313_1_z_12_10_2009

3._Wykaz_dokumentow_niezbednych_do_oceny_operacji_przez_LGD_Odnowa_wsi

4._Oswiadczenie_do_oceny_operacji_przez_LGD_Odnowa_wsi

5._Kryteria_wyboru_operacji_przez_LGD_Odnowa_wsi

8_LSR_Kanal_Elblaski_05_10_2009

Instrukcja_do_Wniosku_Odnowa_wsi-1_413_313_1.z_14.09.2009

S.Pańczuk

W kierunku wsi tematycznych?

Utworzono .

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu rozpoczyna realizację wieloletniego programu pod roboczą nazwą „miejscowości tematyczne”. Program ten jest realizacją idei ekonomii społecznej w praktyce. Opiera się na kilku filarach: zasobach naturalnych i kulturowych, zaangażowaniu mieszkańców, współpracy organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców prywatnych. Swoim działaniem obejmuje dziesięć miejscowości położonych głównie nad Zalewem Wiślanym (m.in. Frombork).