Porady informatyczne dla organizacji pozarządowych

Utworzono .

W twoim stowarzyszeniu pojawił się problem z komputerem? Potrzebna jest natychmiastowa pomoc informatyka? Skorzystaj z porad informatycznych Centrum Organizacji Pozarządowych!

Stowarzyszenie Elbląg Europa udziela bezpłatnych porad informatycznych organizacjom pozarządowym działającym na terenie Elbląga oraz powiatu elbląskiego.
Jeśli nie wiesz jak zarchiwizować dokumenty, zainstalować system, w jaki sposób
zabezpieczyć się przed wirusami lub po prostu wahasz się przy wyborze nowego komputera
Zadzwoń pod nr 55/6434312 i umów się na poradę. Nasi pracownicy odwiedzą siedzibę Twojego stowarzyszenia i udzielą za darmo fachowej pomocy.
Centrum Organizacji Pozarządowych mieści się przy ul. Stefczyka 7/8.
- Stawiamy na rozwój III sektora nie tylko pod względem realizowanych zadań społecznych, ale również w zakresie wykorzystania innowacyjnych rozwiązań logistycznych, które z pewnością ułatwiają komunikację i czynią organizacje pozarządowe konkurencyjnym miejscem na rynku pracy- mówi Anna Czerwień, koordynatorka projektu.

Projekt „III sektor w XXI wieku. Centrum Organizacji Pozarządowych powiatu elbląskiego” jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Urząd Miejski w Elblągu.

--
Centrum Organizacji Pozarządowych
prowadzone przez
Stowarzyszenie Elbląg Europa
ul. Stefczyka 7/8;
82-300 Elbląg
tel. 055 643 43 12
www.cop.elbag.pl

Wyniki XXIV posiedzenia Zarządu

Utworzono .

Podczas XXIV posiedzenia Zarządu LGD Kanału Elbląskiego 26 października 2009 roku w Karnitach podjęto:

1. Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur (LGD WiM).

2. Decyzję o organizacji II Forum LGD Warmii i Mazur w Elblągu 23-24 listopada 2009 roku. Podczas Forum zostanie zawarte porozumienie 14 LGD Warmii i Mazur o współpracy wraz z planem działania na lata 2010-2011 i budżetem do 2014 roku. II Forum LGD Warmii i Mazur będzie poświęcone tworzeniu i promocji produktów turystycznych Warmii i Mazur na bazie szlaków rowerowych.

Przyjęto sprawozdanie i plan pracy Stowarzyszenia w 2009 roku i na 2010 rok oraz informację o:

1. Terminach posiedzeń Rady i Zarządu w związku z oceną wniosków w konkursach odnowy wsi i małych projektów.

2. Terminach szkoleń organizowanych przez LGD w porozumieniu z partnerami LGD:

5 listopada 2009 roku w Zalewie - warsztaty małych projektów,

9 listopada 2009 roku w Miłomłynie - warsztaty malych projektów,

10 listopada 2009 roku w Eblągu - warsztaty małych projektów,

16 listopada 2009 roku w Karnitach - szkolenie liderów wiejskich - prowadzenie organizacji,

17 listopada 2009 roku w Iławie spotkanie aktywizujące lokalnych liderów,

18 listopada 2009 roku w Suszu - spotkanie aktywizujące lokalnych liderów,

23-24 listopada 2009 roku w Elblągu - II Forum LGD Warmii i Mazur - szlaki rowerowe jako produkt turystyczny LGD Warmii i Mazur,

27 listopada 2009 roku w Pasłęku - konferencja podsumowująca projekt - Program LEADER kuźnią lokalnych liderów,

4 grudnia 2009 roku - wizyta studyjna w LGD Ziemia Lubawska.

4. Programie wizyty studyjnej GAL Saalfeld - Rudolstadt (Niemcy) 1-2 grudnia 2009 roku na obszarze Kanału Elbląskiego.

Dyskusję nad regulaminem organizacyjnym Zarządu i Regulaminem Pracy Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu przełożono na kolejne posiedzenie Zarządu 27 listopada 2009 roku w Pasłęku.

S.Pańczuk

Co zdarzyło się w Karnitach!

Utworzono .

Ongiś tu,

W szacownych murach pałacu,

Spotkała się grupa,

Kanałowych zapaleńców.

By w spokoju,

Tej jesiennej ciszy,

Nabrać siły wiedzy,

I jeszcze większego animuszu.

Spokojna zda się,

Jeziora Kocioł toń,

Pobudza nam wyobraźnię,

Już samą nazwą swą.

Pan Piotr cierpliwie,

Nam towarzystwu wykłada,

I sklania do pracy,

Na ciekawych przykladach.

Wyrwaliśmy się wreszcie,

Po mocno sutym obiedzie,

Cóż utknęliśmy w labiryncie,

Uratowała nas Pani Jadzia.

I znów ćwiczenia do kolacji,

Piszę tu całkiem szczerze,

Mimo wysiłków Wojtka i Przemka,

Trzykroć powaliło nam wieżę.

Więc pora chyba,

Zbierać juz swe zabawki,

- wracamy do domu,

Po wspaniałej kolacji.

Na koniec składamy,

Pałacowej kuchni - serdeczne podziękowania!

Za wykwintne, smaczne,

I elegancko podane dania!

Henryk Plis, c.d.n.

W szkoleniu liderów wiejskich wzięło udział 26 osób. Opisany wierszem przez Henryka Plisa pierwszy dzień warsztatów prowadzonych przez Piotra Buckiego, poświęcony był komunikacji  motywacji i budowaniu zespołu.

W drugim dniu warsztaty dotyczyły tworzenia planów odnowy miejscowości wg wzorca dr Ryszarda Zarudzkiego.

W ramach projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów" odbędą się jeszcze:

- warsztaty nt. tworzenia i prowadzenia organizacji pozarządowych - 16 listopada 2009 roku w Karnitach.

- doradztwo 2 ekspertów w zakresie tworzenia planów odnowy miejscowości (Weklic, Trop Elbląskich i Raczek Elbląskich) oraz prowadzenia organizacji pozarządowej (Nad Tyną).

- konferencja podsumowująca projekt 27 listopada 2009 roku w Pasłęku skladająca się z wykładu nt. sztuki skutecznej prezentacji i autoprezentacji, podsumowań spotkania rekrutacyjno-informacyjnego, 2 wizyt studyjnych w Aniołowie i Rudzienicach, efektów warsztatów i doradztwa  z motywacji, komunikacji, planów odnowy miejscowości i prowadzenia organizacji pozarządowych.

2009_10_26-27_5_Dokumentacja_fotograficzna_szkolenie_lideró…

S.Pańczuk

Szkolenie liderów wiejskich - 26-27 października 2009 r.

Utworzono .

W programie warsztatów w ramach szkolenia liderów wiejskich 26-27 października 2009 roku w Karnitach, gm. Milomłyn przewidziano dwa bloki tematyczne związane z:

1. Motywacją i komunikacją w grupie - prowadzi Piotr Bucki,

2. Odnową wsi i planami odnowy miejscowości - prowadzi dr Ryszard Zarudzki.

Udział w warsztatach zgłosiło ponad 20 osób.

2009_10_26-27_4_Szkolenie_liderów_wiejskich_Karnity_program

2009_10_26-27_1_Szkolenie_liderów_wiejskich_Karnity_Motywacja_Piotr_Bucki

2009_10_26-27_2_Szkolenie_liderów_wiejskich_Karnity_Komunikacja_interpersonalna_Piotr_Bucki

2009_10_26-27_3_Szkolenie_liderów_wiejskich_Karnity_Mowa_ciała_Piotr_Bucki

2009_10_26-27_4_Szkolenie_liderów_wiejskich_Karnity_POM_wzorzec_Ryszard_Zarudzki

S.Pańczuk

Po IV Kongresie Obywatelskim

Utworzono .

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że w dniu 17 października 2009 r. odbył się IV Kongres Obywatelski, który zgromadził około 1 000 osób, zainteresowanych otwartą debatą publiczną.
Myślę, źe był to najbardziej udany, pełen znaczącej wymiany myśli, odczuć, doświadczeń, rekomendacji i dobrej energii kongres. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję. Byliśmy ze sobą szczerzy, powiedzieliśmy sobie i przedstawicielom władz publicznych wiele tzw. "prawd trudnych" a jednocześnie zachowaliśmy optymizm i przekonanie, źe między innymi dzięki dobrej komunikacji wiele da się zmienić na lepsze. O dobrą komunikację między nami samymi, jako obywatelami a także między nami a władzą publiczną i mediami będziemy starali się dbać również w przyszłości.

Zapraszam do zapoznawania się z materiałami kongresowymi. Ksiąźeczki kongresowe, sprawozdania oraz część prezentacji znajduje się już na stronie www.pfo.net.pl. Resztę (m.in. zdjęcia i filmy) będziemy stopniowo zamieszczali w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator i Organizator IV Kongresu Obywatelskiego