Konkurs "małych projektów", warsztaty i doradztwo

Utworzono .

W związku z ogłoszonym konkursem na nabór wniosków (od 5 do 25 listopada 2009 roku) w konkursie "małych projektów" w organizowane są 3 warsztaty małych projektów o zasięgu powiatowym oraz doradztwo grupowe i indywidualne do 32 "projektów". W odpowiedzi na inicjatywę samorządów gmin warsztaty odbywają się odpowiednio:

5 listopada 2009 roku w Zalewie od godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Warsztaty są skierowane do beneficjentów małych projektów z gmin: Iława, Kisielice, Susz i Zalewo (powiat iławski).

- prowadzący: Małgorzata Ostrowska i Jolanta Gadomska

9 listopada 2009 roku w Miłomłynie od godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miłomłynie. Warsztaty są skierowane do beneficjentów małych projektów z gmin: małdyty i Miłomłyn.

- prowadzący: Tomasz Pilat i Jolanta Gadomska

10 listopada 2009 roku w Elblągu od godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu. Warsztaty są skierowane do beneficjentów małych projektów z gmin: Elblag, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk i Rychliki.

- prowadzący Zbigniew Brodziński, Jolanta Gadomska, Stanisława Pańczuk

W programie warsztatów przewidziano omówienie zakresu małych projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, kryterów oceny projektów przez Radę ds. oceny projektów oraz pracę z formularzem wniosku małych projektów.

Po warsztatach, w miarę zainteresowania możliwe jest doradztwo grupowe lub indywidualne benefcjentom małych projektów i odnowy wsi. Zapotrzebowanie na doradztwo należy przesłać na karcie zgłoszeń.

Karta_zgłoszenia_na_doradztwo

2009.11.05._warsztaty_małych_projektów_Zalewo_Program

2009.11.09._warsztaty_małych_projektów_Miłomłyn_Zaproszenie

2009.11.09_warsztaty_małych_projektów_Miłomłyn_Program

2009.11.09_warsztaty_malych_projektów_Miłomłyn_Karta_zgloszenia

20091110_warsztaty_małych_projektów_Elblag_Zaproszenie

2009.11.10._warsztaty_malych_projektów_Elbląg_Program

2009.11.10._warsztaty_małych_projektów_Elbląg_Karta_zgłoszenia

S.Pańczuk

Mistrz Rolnictwa i Przetwórstwa

Utworzono .

Szanowni Państwo!
Wydawnictwo "Regiony" zwraca się z prośbą do wszystkich miast i gmin województwa warmińsko-mazurskiego o nadsyłanie kandydatur do konkursu "Mistrz Rolnictwa i Przetwórstwa". Kandydatury dotyczą firm z branży rolno-spożywczej z Państwa regionu. Informacje o kategoriach i kryteriach oceny na stronie www.turystycznyszlak.pl.

Prosimy o nadsyłanie ofert z państwa terenu do 10 listopada 2009 r. Państwa głosy są częścią badań marketingowych mających na celu wyłonienie najlepszych producentów w swojej branży. Zapraszamy do udziału w głosowaniu i zgłaszaniu akcesów.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Projektu
Izabela Hlond-Machała
0/511 181-910
www.turystycznyszlak.pl

Barwy Wolontariatu

Utworzono .

BARWY WOLONTARIATU to konkurs organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Pod więcej zamieszczam list organizatorów wraz z kartą zgłoszenia.

S.Pańczuk

Wizyta gości z GAL Saalfeld - Rudolstad

Utworzono .

W dniach 1-2 grudnia 2009 roku na terenie LGD Kanału Elbląskiego przebywa 5 osobowa drupa gości z GAL Saalfeld - Rudolstad z Niemiec.

W programie oficjalnej wizyty zaplanowano poznanie atrakcji turystycznych i gospodarstw turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego oraz spotkanie z uczestnikami wyjazdu studyjnego do Niemiec w kwietniu 2008 roku. Pierwszego dnia goście będą przebywać na trenie powiatu iławskiego, drugiego dnia na terenie powiatu ostródzkiego i elbląskiego.

Spotkanie z polską grupą uczestników wyjazdu studyjnego do Niemiec jest przewidziane 2 grudnia 2009 roku na godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Spotkanie jest przyczynkiem do powstania projektów współpracy, w tym stworzenia wspólnego katalogu gospodarstw agroturystycznych.

Zapraszam uczestników wizyty studyjnej na spotkanie z gośćmi z Niemiec.

S.Pańczuk

Kraina Kanału Elbląskiego podczas Tour Salon w Poznaniu

Utworzono .

W dniach 21-24.10.2009 r. reprezentanci partnerów projektu (powiatów: iławskiego i ostródzkiego) oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się promocją turystyczną obszaru kanału (Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy, Żegluga Ostródzko-Elbląska) zorganizowali czwartą wspólną targową ekspozycję promocyjną „obszaru” na międzynarodowych targach turystycznych w Poznaniu „Tour Salon 2009” pn „Kraina Kanału Elbląskiego”.