II Forum LGD Warmii i Mazur

Utworzono .

II Forum LGD Warmii i Mazur - szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii i Mazur, które odbędzie się 23-24 listopada 2009 roku w Elblągu ma za zadanie:

 1. Zawarcie porozumienia o współpracy 14 Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur.
 2. Wypracowanie znaczącego produktu turystycznego Warmii i Mazur na bazie szlaków rowerowych.
 3. Przygotowanie realizacji sieciowych zadań LGD Warmii i Mazur.

Celem Prozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur jest:

 1. Wspólna edukacja, sumowanie wiedzy i doświadczenia.
 2. Integracja LGD wokół wspólnych działań.
 3. Samopomoc LGD, wsparcie merytoryczne, organizacyjne.

Zagadnienia związane ze szlakami rowerowymi obejmują:

 1. Przegląd planowania i zarządzania szlakami rowerowymi przez Urząd Marszałkowski i  Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, PTTK Oddział w Elblągu i Olsztynie, LGD Warmii i Mazur oraz LGD wokół Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1.
 2. Wykład Członka Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Krzysztofa Mieczkowskiego nt. tworzenia i znakowania szlaków rowerowych.
 3. Propozycje zagospodarowania szlaków rowerowych przez sieć wsi tematycznych oraz międzynarodowych projektów współpracy wokół szlaków rowerowych.
 4. Cykl wykładów profesora Janusza Majewskiego nt. tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych.

Ponadto w trakcie II Forum planowane są:

 1. Warsztaty dotyczące tworzenia logo i layoutu, struktury strony internetowej oraz informatora LGD Warmii i Mazur.
 2. Dyskusje wokół tematu III Forum i Wiosennego Festiwalu LGD Warmii i Mazur, Księgi Znakarskiej Szlaków Turystycznych Warmii i Mazur, realizacji lokalnych strategii rozwoju i sposobów ich finansowania.

Do udziału w dwudniowym forum zgłosiło się łącznie 107 osób, ściśle związanych z tematyką szlaków rowerowych, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi.

II Forum LGD Warmii i Mazur jest organizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu we współpracy z Powiatem Elbląskim, Sekretariatem Regionalnym  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz 14 LGD Warmii i Mazur.

S.Pańczuk

Publikacja FDPA o odnawialnych źródłach energii

Utworzono .

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie nformuje o publikacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii:

"Miło nam poinformować, że nasza nowa publikacja "Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi - przykłady doświadczeń w UE”, jest już dostępna na naszej stronie internetowej  http://www.fdpa.org.pl/pl/sub/34,publikacje.html w formie elektronicznej. Wydawnictwo można pobrać w formacie PDF. po wypełnieniu formularza.

Książka prezentuje szerokie spectrum treści związanych z „zieloną” energią, poszczególnymi rodzajami OZE, a także aspektów prawnych i działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Wydawnictwo stanowi cenne źródło informacji dla zainteresowanych problemami ochrony środowiska, dostępności niskotemperaturowych źródeł energii, a także rozwiązaniami technicznymi i eksploatacją stosowanych urządzeń. W publikacji zostały również przedstawione przykłady praktycznych zastosowań OZE w krajach unii europejskiej. 

Szkolenie z ewaluacji projektu

Utworzono .

Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu serdecznie zaprasza wszystkie stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Elbląga na bezpłatne szkolenie: Ewaluacja wraz z modułem warsztatowym.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2009 roku w godzinach od 9.00-17.00 w sali konferencyjnej Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu przy ulicy Stefczyka 7-8.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętnoąci z zakresu ewaluacji projektu.

Regiony turystyczne na styku kultur

Utworzono .

Na prośbę organizatorów zamieszczam informację o Międzynarodowych Targach Łódzkich "NA STYKU  KULTUR", które odbędą się 26-28 lutego 2010 roku w Łodzi.

"W imieniu Zarządu Międzynarodowych Targów Łódzkich oraz własnym serdecznie zapraszam do udziału w XVI Międzynarodowych Targach Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR. Impreza odbędzie się w Łodzi w dniach 26 - 28 lutego 2010 roku.

Poniżej przesyłam ogólną informację dotyczącą kolejnej edycji targów.

Wizyta gości z GAL Saalfeld - Rudolstadt

Utworzono .

W dniach 1-2 grudnia 2009 roku na terenie LGD Kanału Elbląskiego gościmy 5-6 osobową grupę gości z GAL Saalfeld – Rudolstadt.

Zgodnie z oczekiwaniami gości do zorganizowania pobytu uczestników wyjazdu z GAL Saalfeld – Rudolstadt w połowie pierwszego dnia oficjalnej wizyty - 1 grudnia 2009 roku na terenie gminy Iława, zobowiązał się Członek Zarządu Krzysztof Harmaciński, proponując: