Czy Steenke nosił kaszkiet?

Utworzono .

Czytaj więcej: Czy Steenke nosił kaszkiet?Bardzo ciekawy artykuł Ryszarda Kowalskiego, regionalisty i historyka z Ostródy o kolejnym talencie genialnego inżyniera Georga Jacoba Steenke.

Czy Steenke nosił kaszkiet?

Niedawno udało się odnaleźć historyczną fotografię parowca „Steenke”. Wcześniej dotarłem do widokówek przedstawiających willę Georga Jacoba Steenkego w Czulpie. Na łamach „Gazety Ostródzkiej” pisałem też o starej mapie kanału z 1862 roku (autorstwa Steenkego) i tajemniczych fotografiach pochylni w Buczyńcu. Szukając tych zdjęć oraz portretu twórcy kanału, zwracałem się o pomoc do różnych osób i instytucji z Niemiec i Austrii, w tym do Georga Freiwalda, przedwojennego mieszkańca Ostródy, ofiarodawcy reprodukcji obrazu „Napoleon użycza łask mieszkańcom Ostródy”, która znajduje się w ostródzkim muzeum. Dzięki Freiwaldowi możemy już oglądać widoki pochylni w Buczyńcu z początku lat 60. XIX wieku i domniemany wizerunek Steenkego. Ale po kolei…

Szkolenie przewodników c.d.

Utworzono .

Czytaj więcej: Szkolenie przewodników c.d.27 kwietnia 2018 roku w Elblągu od godz.10.30 odbędzie się szkolenie przewodników turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego połączone z ćwiczeniami terenowymi.
Miejsce: HOTEL POD LWEM, ul. Kowalska 10, 82-300 Elbląg
W programie przewidziano:
10:30-10:40 Rejestracja uczestników
10:40:10:50 Przywitanie uczestników szkolenia – prezentacja KE LGD
10:50-11:20 Prezentacja (nt. „Elbląg - miasto dla turysty”) – Leszek Marcinkowski
11:20-11:30 Przerwa kawowa
11:30-14:30 Szkolenie terenowe „Elbląg – turystyczna Starówka” – Leszek Marcinkowski
14:30-15:15 Obiad
15:15-16:00 Podsumowanie – wymiana uwag, rad, wskazówek i doświadczeń pomiędzy przewodnikami turystycznymi.

Trzy zdjęcia statku "Steenke"

Utworzono .

Czytaj więcej: Trzy zdjęcia statku

Trzy zdjęcia statku „Steenke”

Do czasu przejścia w stan spoczynku w 1875 r. Georg Jacob Steenke pracował w Królewsko-Pruskiej Inspekcji Budownictwa Wodnego w Czulpie nad jeziorem Ruda Woda w pobliżu Małdyt. Inspekcja, przemianowana później na Urząd Budownictwa Wodnego, obejmowała nadzorem w szczególności budowle hydrotechniczne. Dbała też o należyty stan drogi wodnej, tak aby była ona żeglowna. Służba nadzoru kanału dysponowała także własną flotą: statkami inspekcyjno-holowniczymi, pogłębiarkami i innymi specjalistycznymi jednostkami.

SMAK - zaproszenie do wspólnego gotowania

Utworzono .

Czytaj więcej: SMAK - zaproszenie do wspólnego gotowania

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ZAPRASZA na warsztaty kulinarne 23-24 kwietnia 2018 roku, godz. 8:30 Zajazd Pod Kłobukiem, ul. Zamkowa 11, 14-330 Małdyty.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu współpracy pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych – akronim SMAK. Projekt współpracy realizują:

LGD BARCJA - koordynator

LGD Kanał Elbląski - partner nr 1

LGD Trzy Doliny - partner nr 2

LGD Ziemia Łańcucka - partner nr 3.

Szkolenie przewodników turystycznych

Utworzono .

Czytaj więcej: Szkolenie przewodników turystycznych6 kwietnia 2018 roku w Ostródzie odbędzie się szkolenie przewodników turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego połączone z ćwiczeniami terenowymi. W programie przewidziano:
9.15 - wykład wprowadzający na temat produktu turystycznego – w oparciu o przykład stowarzyszenia przewodników turystycznych i funkcjonujących produktów turystycznych Ostródy – prezentacja około 35-40 minut.
10.15 -14.15 - prezentacja terenowa produktu „Tajemnice Starej Ostródy" – trasa zostanie rozszerzona tak by zaprezentować kilka wariantów trasy funkcjonującej pod wspólnym tytułem „Tajemnice Starej Ostródy" – od 2014 roku produkt ten jest sprzedawany jako jeden ze sztandarowych produktów dla osób prywatnych i firm turystycznych.
14.15 -15.00 - obiad
15.00 -16.00 - podsumowanie i dyskusja nad produktem i możliwościami jego rozwoju oraz możliwością multiplikowania w różnych wariantach dostosowanych do potrzeb grupy zamawiającej