Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - pochylnia Całuny

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - pochylnia CałunyLech Słodownik

Pochylnia Całuny

Powojenna nazwa tej pochylni „Całuny Nowe” wskazuje na dosyć daleko idącą dowolność w tłumaczeniu nazwy niemieckiej, która brzmiała „Neu Kußfelder Ebene” i była wyprowadzana od leżącego w jej pobliżu majątku ziemskiego Nowe Kusy (Neu Kußfeld). Tymczasem według prof. Jana Powierskiego nazwa „Kusy” podawana jako „Kussfeldt” wywodzi się od pruskiego imienia Kusse lub od pruskiego cussis czyli komar. To ostatnie spostrzeżenie jest bardzo prawdopodobne, ponieważ dzisiejsze Nowe Kusy leżą już częściowo na terenach żuławskich, niedaleko jeziora Druzno, gdzie zapewne komarów było więcej niż na terenach położonych wyżej.

Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - Dłużyna i stacje pomp

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - Dłużyna i stacje pompLech Słodownik

Dłużyna i stacje pomp

O wsi „Dłużyna” wzmiankowano dosyć późno, co wynika z faktu, iż osada powstała na terenach depresyjnych otaczających jez. Druzno. Te bagniste, tereny należało najpierw osuszyć, aby je następnie zasiedlić. Była to więc „późna” osada. Intrygujące, skoro pobliska stara wieś rybacka Klepa (niem. Kleppe) wzmiankowana była już w pierwsze połowie XV wieku. Z dokumentów wynika, że w 1509 r. z Klepą związany był stosunkiem własnościowym – łąką – Rodland, którego niemiecka nazwa może wskazywać na karczunki. Tyle że o osadzie Rodland (dzisiaj Karczowizna) znajdujemy wzmiankę w źródłach wiele lat później. Można sądzić, że rybacy z Klepy byli Prusami, a ich osada związana była z wcześniejszym rybołówstwem w rzekach i na jez. Druzno.

Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - port śródlądowy w Iławie

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - port śródlądowy w IławiePort śródlądowy w Iławie

Iławski port towarowo-pasażerski usytuowany jest nad Jeziorakiem przy ul. Chodkiewicza 5, na terenie przedwojennego osiedla willowego. Obiekt ten, najnowocześniejszy tego typu na Warmii i Mazurach, wybudowany został w 2015 r. na miejscu wysłużonych obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego pochodzących z lat 60. XX w. Jego budowę sfinansowano w większości ze środków Unii Europejskiej. Właścicielem portu jest Starostwo Powiatowe w Iławie.

X Targi AGROTRAVEL 2018

Utworzono .

Czytaj więcej: X Targi AGROTRAVEL 2018zapraszamy do udziału w X Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej  - AGROTRAVEL & Active Life 2018, które odbędą się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Kielcach.

AGROTRAVEL & Active Life to wydarzenie targowe ukierunkowane na promocję turystyki wiejskiej i aktywnej, atrakcji turystycznych w naszych regionach oraz zdrowego trybu życia.

Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - Izba Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - Izba Historii Kanału Elbląskiego w BuczyńcuLech Słodownik
Izba Historii Kanału Elbląskiego
Przed renowacją Kanału Elbląskiego przeprowadzoną w latach 2012-2015 przy pochylni w Buczyńcu funkcjonowała niewielka Izba Historyczna poświęcona dziejom Kanału Oberlandzkiego (Elbląskiego). Zgromadzono w niej szereg ciekawych eksponatów, m.in. terrakotę pochodzącą z kuchni willi w Czulpie (niem. Zölp), należącej do budowniczego kanału – inż. Georga J. Steenkego. Na strychu tej izby znajdowało się wiele form służących do odlewu mniejszych części wyposażenia pochylni i maszynowni. Większe elementy tego wyposażenia zgromadzono na zewnątrz, jak również przy maszynowniach. Jak ważne były te formy do odlewów, przekonano się w roku 2016, gdy awarii uległo koło zębate w maszynowni Oleśnica. Tym samym dziwi mocno fakt, że w uruchomionej w 2016 r. Izbie Historii Kanału Elbląskiego tych form już nie ma. Nie wiadomo, co się z nimi stało, a wtajemniczeni mówią, że „poszły na suweniry” … A tak w ogóle to mało elementów przeniesiono ze starego muzeum, i tym samym w Izbie jest bardzo mało oryginalnych eksponatów, pamiątek i dokumentów związanych bezpośrednio z dziejami kanału. Jego twórcy przyjęli, że główną zasadą funkcjonowania tego muzeum będzie interaktywność… Zatem trzeba zwrócić uwagę na duże kopie dokumentów, projektów, opisów sporządzonych przez inż. G. J. Steenkego, eksponowane w dużych powiększeniach (jako tapety) w pomieszczeniach Izby. Ale przydałoby się niektóre z nich przetłumaczyć, objaśnić…