Spotkanie informacyjne o koordynacji marki KKE

Utworzono .

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne o koordynacji marki KKEZapraszamy na spotkanie koordynacyjne marki Krainy Kanału Elbląskiego 6 grudnia 2017 roku, godzina 10.00-13.00. Spotkanie odbędzie się w Elblągu w Kamieniczkach Elbląskich, ul. Świętego Ducha 3-4.

Program spotkania przewiduje:

10.00-10.20 Stan prac przygotowawczych do wpisu na Listę Informacyjną UNESCO w Polsce - dr Cezary Wawrzyński - Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie
10.20-10.40 Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego - Stanisława Pańczuk - Kanał Elbląski LGD w Elblągu
10.40-11.10 Proces komercjalizacji marki Krainy Kanału Elbląskiego - Celina Długajczyk - Gaminco sp. z o.o. w Katowicach
11.10-11.30 Fundusz Usług Rozwojowych jako możliwe źródło finansowania procesu komercjalizacji marki Krainy Kanału Elbląskiego
Barbara Bąkowska - Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” w Pasłęku

I Posiedzenie Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Czytaj więcej: I Posiedzenie Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego24 listopada w Olsztynie odbyło się I Posiedzenie Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego. Spotkanie otworzył Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wręczył powołania 24 członkom Rady. Marszałek podkreślił miejsce Kanału Elbląskiego - jako unikatowego w skali świata zabytku hydrotechniki - w strategi rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego. Rolą Rady jest wskazanie perspektywicznych kierunków rozwoju szlaku i jego popularyzacja, wzmocnienie wyrazistości oraz rozpoznawalności marki Krainy Kanału Elbląskiego, promowanie jego dziejów i współczesnych atrakcji. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania dostąpiło zaszczytnej i ważnej funkcji członka Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego. Członkowie Rady jako podstawową lekturę otrzymali Raport z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego (w załączeniu).

O Krainie Kanału Elbląskiego raz jeszcze...

Utworzono .

Czytaj więcej: O Krainie Kanału Elbląskiego raz jeszcze...Stanisława Pańczuk

O Krainie Kanału Elbląskiego raz jeszcze…

Kraina Kanału Elbląskiego to umowny obszar wokół Kanału Elbląskiego, którego granice wyznaczają miasta ELBLĄG, OSTRÓDA i IŁAWA oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki, Małdyty, Miłomłyn, Ostróda, Iława, Zalewo.

Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego wyznaczają 23 obiekty hydrotechniczne w granicach ww. 13 jednostek samorządowych. Obiekty hydrotechniczne Szlaku Kanału Elbląskiego to:

 1. Port Morski w Elblągu
 2. Przystań żeglugi pasażerskiej z mostem zwodzonym w Elblągu
 3. Most zwodzony w Szopach Elbląskich
 4. Baza rybacka Polskiego Związku Rybackiego w Węglach-Żukowie
 5. Stacja pomp nr 72 i punkt widokowy w Dłużynie
 6. Pochylnia Całuny
 7. Pochylnia Jelenie
 8. Pochylnia Oleśnica
 9. Pochylnia Kąty
 10. Pochylnia Buczyniec i pomnik Jacoba Georga Steenkego
 11. Izba Historii Kanału Elbląskiego
 12. Zajazd pod Kłobukiem
 13. Ceglany most nad Kanałem Elbląskim i budynek mieszkalny Steenkego w Małdytach
 14. Śluza Miłomłyn i rozgałęzienie Kanału Elbląskiego
 15. Port na Jeziorze Drwęckim i przystań ŻOE w Ostródzie
 16. Suchy dok w porcie zimowym w Ostródzie
 17. Tunel wodny w Starych Jabłonkach
 18. Nasyp i droga wodna na Jeziorze Karnickim
 19. Most drewniany w Mozgowie
 20. Most betonowy na Kanale Dobrzyckim
 21. Wyspa Wielka Żuława na Jezioraku
 22. Port śródlądowy w Iławie
 23. Elektrownia wodna na rzece Iławce

Ważną rolę w Krainie Kanału Elbląskiego odgrywają cieki i zbiorniki wodne spięte systemem wodnym Kanału Elbląskiego.

Kanał Elbląski to istota Krainy Kanału Elbląskiego o ogromnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki turystycznej.

Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zabiega o wpis Kanału Elbląskiego na polską Listę informacyjną UNESCO. Wpis na listę UNESCO wymaga przygotowania na przyjęcie zwiększonej liczby turystów.

Wybrzeże Gdańskie i most zwodzony w Elblągu

Utworzono .

Czytaj więcej: Wybrzeże Gdańskie i most zwodzony w Elblągu Lech Słodownik

Wybrzeże Gdańskie w Elblągu

(Przystań żeglugi pasażerskiej i most zwodzony)

Długi szereg kamienic stojących tuż nad rzeką Elbląg nadawał Staremu Miastu niezwykły urok i znaczenie. Na jednej z tych kamienic, przy ulicy Wodnej 37, zwanej „Kasztanowiec”, gdzie był wyszynk o tej nazwie, umieszczono tabliczkę z kreską oznaczającą poziom wody na Starym Mieście w czasie wielkiej powodzi z 25.3.1888 r. Kamienice te były też niemym świadkiem zwodowania w dniu 21.8.1828 r. pierwszego elbląskiego parowca „Copernicus”, dzięki któremu otwarto regularne połączenie Elbląg - Królewiec. Dla „zabobonnych mieszkańców był to diabelski wynalazek” i nie przyjęto go zbyt dobrze. Coś w tym było, ponieważ już wkrótce Copernicus podczas dużego sztormu osiadł 17.10.1828 r. na mieliźnie koło Bałgi. Ale życie toczyło się dalej i wkrótce zastąpił go wybudowany w Anglii bocznokołowiec Jaskółka (Schwalbe), który odegrał istotną rolę w założeniu i rozwoju kąpieliska morskiego w Krynicy Morskiej. Wiele ciekawych i intrygujących historii wiązało się z portem. Jedno nabrzeże rzeki Elbląg zwane były nabrzeżem Hermanna Balka, założyciela miasta; drugie - nabrzeżem Lubeckim, na cześć Hanzy i pierwszych mieszkańców miasta, którzy przybyli tutaj z Lubeki. To ta część znajdująca się między dwoma mostami: Wysokim i Niskim. Z kolei za tym nabrzeżem znajdowała się Wyspa Spichrzów, gęsto zabudowana spichlerzami zbożowymi, symbolem potęgi handlowej miasta. W 1825 r. elblążanin Friedrich W. Haertel zbudował nad rzeką Elbląg, na odcinku między ul. św. Ducha i Wapienną, pierwsze kąpielisko miejskie, gdzie kabiny do przebierania stały nad wodą, a w wodzie było kilka ruchomych boksów z zatapiającymi się podłogami, dla umiejących i nie umiejących pływać. Ale to kąpielisko utrudniało ruch na rzece, na zimę trzeba było je rozbierać, a ponadto spływające ścieki czyniły je mało zachęcającym do kąpieli. Później władze miasta myślały o „wyrychtowaniu” kolejnego takiego kąpieliska nad rz. Elbląg, ale już w północnej części miasta.

Wileńska Brygada AK w okolicach Jezioraka 1946 r.

Utworzono .

Czytaj więcej: Wileńska Brygada AK w okolicach Jezioraka 1946 r.Kazimierz Skrodzki

Wileńska Brygada AK w okolicach Jezioraka w 1946r.

"(...) wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości (...) Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. Walczymy za świętą sprawę, za wolną, niezależną, sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę (...)"[1] .

Obszar byłych Prus Wschodnich pozostawał po II wojnie światowej poza ogólną strukturą Armii Krajowej. Jednak wzbudził on wkrótce zainteresowanie dowództwa podziemnego, z uwagi na aktywizację działań zbrojnych i możliwości rozkwaterowania na tym terenie, słabo jeszcze kontrolowanym przez aparat państwowy, żołnierzy wileńskiej konspiracji.

Ppłk. Antoni Olechnowicz „Pohorocki”, komendant „eksterytorialnego” Okręgu Wileńskiego AK, niezależnego od struktur Delegatury Sił Zbrojnych, a następnie Zrzeszenia WiN, podporządkowany bezpośrednio Szefowi Sztabu Polskich Sił Zbrojnych gen. Stanisławowi Kopańskiemu, zaproponował mjr. Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce” spenetrowanie pod tym kątem terenów Warmii i Mazur[2]. Były one słabo zaludnione i pokryte lasami, wydawało się, że można tu prowadzić partyzantkę nie wywołując masowych represji wobec ludności, tak jak miało to miejsce w Białostockim, Warszawskim i Lubelskim. Major „Łupaszka”, bardzo szeroko zinterpretował polecenie dowódcy. Zaczął ponownie mobilizować swoich podkomendnych z Wileńszczyzny i białostockiego okresu walki. Po krótkim pobycie na Wybrzeżu Gdańskim „Łupaszka” dla bezpieczeństwa przeniósł się w listopadzie 1945 r. pod Sztum, gdzie zaczął zajmować się gospodarstwem, co było jedynie przykrywką prowadzonej przez niego działalności.

Już w marcu 1946 r. oddziały dowodzone przez mjr. „Łupaszkę” wznowiły na szerszą skalę działalność bojową, przeprowadzając szereg akcji ekspropriacyjnych i likwidacyjnych w Gdańsku, woj. gdańskim i zachodniopomorskim. Podjęto także działalność propagandową. Polegała ona na zredagowaniu, powielaniu i rozprowadzaniu ulotek o treści antykomunistycznej. Chciano w ten sposób wyjaśnić społeczeństwu, a głównie żołnierzom LWP sens oraz motywy pozostawania w podziemiu i prowadzenia dalszej walki partyzanckiej. Starano się uświadomić ludziom, iż walka o niepodległą ojczyznę nie skończyła się, że prowadzą ja nadal nie bandyci, lecz prawdziwi patrioci, żołnierze Armii Krajowej.