Rada Naukowo-Programowa Szlaku Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Czytaj więcej: Rada Naukowo-Programowa Szlaku Kanału Elbląskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą nr 51/826/17/V z 28 sierpnia 2017 roku powołał Radę Naukowo-Programową ds. Szlaku Kanału Elbląskiego. Zadaniem Rady jest:

  1. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Szlaku Kanału Elbląskiego, w tym w szczególności ustala priorytety do działań rozwojowych i promocyjnych, kompleksowego oznakowania i doboru obiektów istotnych dla rozwoju Szlaku Kanału Elbląskiego.
  2. Kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi oraz branżą turystyczną w zakresie nowoczesnych rozwiązań promocji, rozwoju i popularyzacji Szlaku Kanału Elbląskiego.
  3. Wypracowania wspólnych stanowisk w sprawach rozwoju i promocji Szlaku Kanału Elbląskiego.

Radzie przewodniczy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zastępcą jest Wicemarszałek, a sekretarzem Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Członkami Rady jest 5 przedstawicieli sfery naukowej, w tym profesor Janusz Hochleitner, prof. Stanisław Januszewski,  prof. Magdalena Kachniewska, prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt. członkami Rady są także przedstawiciele 7 jednostek samorządowych, 3 organizacji pozarządowych, 6 mających wpływ na rozwój Szlaku Kanału Elbląskiego.

Organizację oraz tryb pracy Rady określa Regulamin Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego.

Obsługę administracyjna Rady zapewnia Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwsze posiedzenie Rady planowane jest na 24 listopada 2017 roku.

S.Pańczuk

Kanał Elbląski a lista UNESCO

Utworzono .

Czytaj więcej: Kanał Elbląski a lista UNESCO

Zdjęcie przedstawia wysyłanie 28 października 2014 roku pierwszego wniosku o wpis Kanału Elbląskiego na listę UNESCO z historycznego miejsca, w którym G. J. Steenke wbił pierwszą łopatę rozpoczynając tym samym budowę Kanału Elbląskiego. 19 października 2017 roku w Warszawie w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbyło się spotkanie dotyczące wpisu Kanału Elbląskiego na listę UNESCO. Długą drogę dochodzenia do wpisu przedstawia dr Cezary Warzyński, który od 3,5 roku prowadzi prace zgłoszeniowe w imieniu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

"dr Cezary Wawrzyński

Przebieg procesu wpisywania Kanału Elbląskiego na Listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO

Konieczne do spełnienia wymogi, a także wynikające z nich procedury, są określone m.in. w samej Konwencji Światowego Dziedzictwa oraz w Wytycznych operacyjnych do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa. Procedura wpisu zakłada kilka kolejnych kroków.

Etap 1. to zgłoszenie kandydatury na poziomie kraju. Wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić formularz o nazwie: „Wniosek o rozpatrzenie kandydatury na Listę informacyjną” oraz dostarczyć go do Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce (działającego przy Narodowym Instytucie Dziedzictwa).

Spotkanie Hotelarzy Warmii i Mazur

Utworzono .

Czytaj więcej: Spotkanie Hotelarzy Warmii i Mazur

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego we współpracy z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną zaprasza na SPOTKANIE HOTELARZY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 30 października 2017 (poniedziałek), w godzinach 10:00 – 14:00 Ostróda, Hotel Willa Port.

Spotkanie jest adresowane do właścicieli i dyrektorów hoteli z województwa warmińsko-mazurskiego.

PROGRAM SPOTKANIA

10:00 - 10:15 Przywitanie gości oraz przedstawienie planu pracy

Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP

Jarosław Klimczak – prezes WMROT

Mariusz Pawliczak - dyrektor regionalny IGHP

Targi Turystyki Weekendowej

Utworzono .

Czytaj więcej: Targi Turystyki WeekendowejZapraszamy do współpracy i do udziału w VI Targach Turystyki Weekendowej „ATRAKCJE REGIONÓW” Chorzów Park Śląski, w którym odbywają się targi znajduje się na pograniczu trzech śląskich miast: Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śl.

Targi  promują wyjątkowe miejsca i obiekty w Polsce oraz produkty regionalne. Pokazują znane i te mniej znane atrakcje turystyczne. W tym roku w gronie wystawców promowali się  przedstawiciele regionów m.in. Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego,  Zachodnio-Pomorskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego, Opolskiego, Śląskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Podhalańskiego, Wielkopolskiego oraz Lubelskiego –Roztocze. Wyjątkowość targów polega na tym, że odbywają się one w miejscu, gdzie Waszą ofertę zobaczy ogromna liczba aktywnych mieszkańców Śląska (w latach 20132017 odwiedziło nas blisko 95 000 gości). 

DATA:  18 - 20 maja 2018

MIEJSCE: CHORZÓW, al. Różana 2, hala wystawowa obok „Kapelusza” w PARKU ŚLĄSKIM

Światowe Dni Turystyki Lidzbark Warmiński 2017

Utworzono .

"Zrównoważona turystyka - narzędziem rozwoju" - to hasło Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki Lidzbark Warmiński 2017. Wydarzenie miało miejsce 24 września 2017 roku m.in. w Muzeum Warmińskim (Zamek Biskupów Warmińskich) w Lidzbarku Warmińskim.

Obchody rozpoczęły się rajdem rowerowym spod Bramy Wysokiej i spacerami po mieście z przewodnikiem spod Zamku Biskupów Warmińskich. W programie była gra miejska z Kopernikiem, napoleońska gra miejska i quest na zamku Biskupów Warmińskich.

Zaprezentowany został spektakl "Poranek Pana Mikołaja" w Zamku Biskupów Warmińskich. W godzinach popołudniowych zaplanowano Konferencję w Wielkim Refektarzu Zamku Biskupów Warmińskich. W trakcie konferencji wystąpili parlamentarzyści, przedstawiciele władz krajowych i regionalnych oraz lokalnych. Wręczono odznaki honorowe "Za Zasługi dla Turystyki" i "Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

W trakcie konferencji przeprowadzono debatę pod hasłem: "Zrównowazona turystyka - narzędziem rozwoju". Przedstawiciele samorządów, branży i organizacji turystycznych oraz nauki doszli do konkluzji, że podstawą rozwoju jest zgodna współpraca i współdziałanie trzech sektorów na rzecz promocja i tworzenie różnorodnej oferty z zaangażowaniem nauki.

S.Pańczuk