Umowa na funkcjonowanie LGD KE podpisana

Utworzono .

prow.pngUmowa przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 została podpisana 17 maja 2011 roku w Olsztynie między Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. W ramach umowy została przyznana kwota 1.968.359,66 zł dotacji, w tym koszty bieżące wynoszą 1.601.712,11 zł na lata 2011-2015. W ramach nabywania umiejętności zostanie wznowiony przewodnik Szlakiem Pocztyliona, wydany informator o LGD i LSR, kronika pięciolecia LGD, tablice promocyjne wielkogabarytowe, imprezy promocyjne i szkolenia aktywizujące lokalnych liderów.

Przewidziane środki pozwolą przeprowadzić 5 konkursów w ramach "Odnowy wsi", "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" oraz tzw. "Małych projektów". Umożliwią dbałość o szlaki rowerowe i "Szlak Pocztyliona". 

S.Pańczuk