Zakończony nabór na stanowisko kierownik Biura LGD

Utworzono .

leader2.png Zakończono nabór na stanowisko kierownik Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Stanisława Pańczuk, zam. w Pasłęku, ul. Długa 65. Kandydatka w wyniku naboru przeszła pozytywnie ocenę formalną, gdyż złożyła wymagane w konkursie dokumenty. W drugim etapie konkursu w wyniku testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała 509 punktów na 520 możliwych, tj. 97,9% i została rekomendowana Zarządowi do zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony od 11 marca 2011 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

Krzysztof Harmaciński

Wiceprezes Zarządu

Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski

Lokalna Grupa Działania w Elblągu