XI posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD

Utworzono .

leader2.png Podczas XI posiedzenia Walnego Zebrania Członków II kadencji, które odbyło się 10 marca 2011 roku w Zalewie podjęte zostały uchwały dotyczące:

1. Zmian w statucie Stowarzyszenia dostosowujących zapisów wynikajacych z wymagań ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

2. Przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego stowarzyszenia oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania przychodów i wydatków za 2010 rok.

3. Opinii w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących struktury biura LGD, wskaźników monitoringu LSR, lokalnych kryteriów oceny operacji.

4. Zmian uchwały w sprawie wynagradzania i innych świadczeń 3 członków Zarządu.

5. Promocji przewodnika "Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego".

Kolejne posiedzenie Walnego Zebrania Członków planowane jest na czerwiec 2011 roku.

S.Pańczuk