VIII posiedzenie Zarządu LGD II kadencji

Utworzono .

leader2.png Podczas VIII posiedzenia Zarządu LGD II kadencji 10 marca 2011 roku podjęte zostały następujące dycyzje:

1) Przyjęto uchwałę w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącą zmian lokalnych kryteriów oceny operacji.

2) Przyjęto porządek obrad XI posiedzenia Walnego Zebrania Członków oraz projekty uchwał do rekomendacji  na posiedzenie Walnego Zebrania Członków 10 marca 2011 roku.

3) Przeprowadzono II część konkursu w naborze na stanowisko kierownika Biura LGD.

S.Pańczuk