Zaproszenie na XI posiedzenie Walnego Zebrania LGDKE

Utworzono .

leader2.png Zapraszam na XI posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, które odbędzie się 10 marca 2011 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Zalewie,
ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo, godz. 11:00 – 13:00.

PORZĄDEK  OBRAD:

1.  Otwarcie, cel Walnego Zebrania Członków.

2.  Przyjęcie wniosków  i porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3.  Przyjęcie protokołu z X posiedzenia Walnego Zebrania Członków z 24 listopada 2010 roku.

4.  Dyskusja nad projektami uchwał Walnego Zebrania Członków i podjęcie:

5.1. Uchwały Nr XI/1/1/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia.

5.2. Uchwały Nr XI/1/2/2011 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia.

5.3. Uchwały Nr XI/1/3/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2010 rok.

5.4. Uchwały Nr XI/1/4/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi za 2010 rok.

5.5. Uchwały Nr XI/1/5/2011 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2009 - 2015.

5.  Promocja przewodnika „Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego”.

6.  Wolne głosy i wnioski.

7.  Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk