Konkurs Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_czarny_15.jpgZarząd Województwa  Warmińsko-Mazurskiego w dniu 18 stycznia 2011 roku podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zasad i ogłoszenia konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w zakresie Działania 1: Mała infrastruktura wiejska oraz Działania 2: Aktywizacja mieszkańców wsi.

Wnioski w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (z dopiskiem Konkurs: pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2011 roku, Działanie 1: Mała infrastruktura wiejska lub Działanie 2: Aktywizacja mieszkańców wsi, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, pok. 412, 10-562 Olsztyn, w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2011 roku (w przypadku wniosków przesłanych pocztą, decyduje data zarejestrowania wniosku w Sekretariacie Departamentu, czyli ostateczny termin rejestracji upływa dnia 28 lutego 2011 roku o godz. 15.00.

Formularze wniosków oraz Zasady dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.wrota.warmia.mazury.pl, zakładce: obszary wiejskie.

Szczegółowe informacje na temat ww. konkursu oraz zasad dofinansowania udzielane są w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. 417) oraz pod numerem telefonu (89) 521-92-64 lub (89) 521-92-42.

Źródło:

www.wrota.warmia.mazury.pl