Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Decyzje Zarządu LGD Kanał Elbląski - Mapa szlaków rowerowych Kanał Elbląski

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Decyzje Zarządu LGD Kanał Elbląski

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_2010.06.22_zarzd.jpg

Podczas IV posiedzenia Zarządu LGD drugiej kadencji 8 listopada 2010 roku podjęto następujące decyzje o:

 • Przyjęciu protokołu z III-II/5/2010 posiedzenia Zarządu z 28 września 2010 roku.
 • przyjęciu filmu o LGD i LSR „Łączy nas Kanał Elbląski”
 • przyjęciu projektów uchwał Walnego Zebrania Członków LGD, tj.:
 • Projekt uchwały Nr X/2/…/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia, dotyczących rezygnacji z zapisów o prowadzeniu działalności gospodarczej, podniesienia limitu kwoty do zaciągania zobowiązań stowarzyszenia przez zarząd bez zgody Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków, nowych kodów PKD
 • Projekt uchwały Nr X/2/…/2010 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia.
 • Projekt uchwały Nr X/2/…./2010 w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania członków Rady za udział w wyborze operacji.
 • Projekt uchwały Nr X/2/…./2010 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach PROW.
 • Projekt uchwały Nr X/2/…./2010 w sprawie planu pracy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu na 2011 rok. 
 • Projekt uchwały Nr X/2/…./2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przez Zarząd Stowarzyszenia w 2011 roku.
 • przeniesieniu dyskusji i zatwierdzeniu projektów uchwał dot. sprawozdania merytorycznego i finansowego za trzy kwartały 2010 roku oraz planu finansowego na 2011 rok przeniesiono na kolejne posiedzenie Zarządu LGD
 • o wyborze gwaranta zaliczki na funkcjonowanie LGD w latach 2011-2015 i otwarciu nowego konta bankowego.
 • o kosmetycznych zmianach Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie harmonogramu ogłaszania konkursów na operacje oraz zwiększenia limitu dotacji do 12% na operacje różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju mikroprzesiębiorstw kosztem tzw. "Małych projektów" oraz zwiększenia zatrudnienia pracowników Biura LGD o animatora rozwoju lokalnego. 

W dyskusji podnoszono sprawy i zdecydowano o:

zachowaniu dotychczasowych zasad i celów Lokalnej Strategii Rozwoju opartej o sprawiedliwy podział środków małych projektów oraz równy w "Odnowie wsi",

możliwości uzyskania dodatkowego finansowania LGD w wysokości 6 mln zł i przeznaczeniu tych środków wiążących się z wprowadzeniem nowych zadań do LSR.

rezygnacji z dotacji z PO Kapitał Ludzki na tworzenie klastra turystycznego, ze względu na zakwestionowanie zadania polegającego na sprawdzeniu funkcjonowania klastra podczas realizacji spływu kajakowego. Projekt polegał na stworzeniu klastra turystycznego obszaru Kanału Elbląskiego, opracowaniu strategii jego funkcjonowania i sprawdzeniu funkcjonowania na przykładzie jednego z zadań.

obchodach 5-lecia powstania LGD Kanału Elbląskiego. Rocznica powołania LGD przypada na 18 stycznia, rejestracji na 20 luty, natomiast podsumowanie 5 - letniej działalności jest planowane podczas 3 dniowego gwiaździstego rajdu rowerowego z Elbląga do Kisielic i uroczystej konferencji we wrześniu 2011 roku.

rezygnacji z opracowania interaktywnej mapy ze względu na zaplanowane małe środki finansowe na to zadanie i jego realizacja ze środków projektu współpracy lub w ramach nowych zadań LSR po nowelizacji rozporządzenia i aneksie ramowej umowy.  

zwiększeniu dofinansowania opracowania i druku przewodnika "Rowerem w Krainie Kanału Elbląskiego"

opracowaniu i wydaniu informatora o LGD i LSR za 2010 rok oraz informatora 5-lecia LGD.

Ponadto złożono sprawozdanie z wyników szkolenia 4-5 listopada 2010 roku w Olsztynie związane ze zmianą przepisów o umowie ramowej, funkcjonowaniu LGD, projektach współpracy i realizacji LSR. Podjęte decyzje Zarządu uwzględniają te zmiany.

S.Pańczuk