Realizacja lokalnej strategii rozwoju LGD KE

Utworzono .

prow.png

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kanału Elbląskiego wynosi ogółem 22.434.008 zł, a dotacja w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 13.220.543 zł. Limit  dotacji zależy od liczby ludności na danym terytorium.

Środki z dotacji ogółem mogą być przeznaczone na:

 1. Operacje Lokalnej Strategii Rozwoju - 10.362.048 zł (78% wartości dotacji ogółem)
 2. Projekty współpracy - 267.984 zł (2% wartości dotacji ogółem)
 3. Funkcjonowanie  LGD - 2.590.511 zł, w tym:
 • koszty bieżące - 1.983.081 zł (15% wartości dotacji ogółem)
 • aktywizacja i nabywanie umiejętności - 607.430 zł (4,6% wartości dotacji ogółem)

 

Lokalna Grupa Działania Kanału Elbląskiego, podczas planowania Lokalnej Strategii Rozwoju zdecydowała, że środki zostaną podzielone na operacje w ramach 4 działań w następujący sposób:

 1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 1.057.024 zł - 10%
 2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 1.057.024 zł - 10%
 3. Odnowa wsi - 4.818.000 zł - 46%
 4. Małe projekty - 3.430.000 zł - 33%

Dotychczas ogłoszono 5 konkursów, na które wpłynęło 95 wniosków aplikacyjnych na łączną, zatwierdzoną przez LGD kwotę dotacji w wysokości 5.808.624,03 zł, w tym 4.693.955,43 zł przez samorządy gmin lub ich jednostki organizacyjne.

Organizacje pozarządowe złożyły zaledwie 10 wniosków na wartość dotacji 188.689,92 zł, tj. 3,2% ogólnej kwoty dotacji.

W ramach odnowy wsi zatwierdzono 19 wniosków, z czego 8 dotyczyło świetlic wiejskich, 5 - chodników, 2 - oświetlenia, po 1 - bazy sportowo - rekreacyjnej, amfiteatru, biblioteki, kąpieliska.

W ramach małych projektów w 72 wnioskach realizowane zadania dotyczyły wyposażenia świetlic (16), organizacji imprez (16), urządzenia miejsc rekreacyjnych (15), edukacji (11), pozostałych (14)

W ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na 4 zatwierdzone wnioski 3 dotyczyły rozwoju bazy turystycznej.

W ramach projektów współpracy rozwijana jest sieć szlaków rowerowych i przewidziana ich promocja.

W ramach aktywizacji i nabywania umiejętności Lokalna Grupa Działania Kanału Elbląskiego realizuje następujące zadania:

 • wznowienie wydania przewodnika i mapy obszaru Kanału Elbląskiego
 • opracowanie i druk przewodnika "Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego
 • nagranie filmu o LGD i LSR
 • opracowanie i prowadzenie strony internetowej
 • wydanie informatora o LGD i LSR
 • wydruk tablic informacyjnych i kalendarza ściennego
 • opracowanie mapy interaktywnej
 • organizacja rajdów gwiaździstych i imprez promocyjnych
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla beneficjentów operacji

S.Pańczuk