Fundusz pożyczkowy i wkładu własnego dla NGO

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_gp.jpg

Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Elblągu, 28 września 2010 roku, dyskutowany był wniosek LGD Kanału Elbląskiego dotyczący utworzenia funduszu pożyczkowego i funduszu dotacyjnego na wkład własny dla organizacji pozarządowych realizujących projekty w ramach tzw. "małych projektów" poprzez oś IV LEADER. Wysokość funduszu pożyczkowego dla NGO z powiatu elbląskiego określono na 230 tys. zł, dotacyjnego na 65 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Elblągu zadeklarował utworzenie takich funduszy w porozumieniu z gminami, na terenie których działa LGD Kanału Elbląskiego. Problem ten będzie tematem spotkania planowanego w II połowę października 2010 roku.

Podobne fundusze działają już w gminie Iława i skorzystały z nich dotychczas 2 organizacje pozarządowe.

S.Pańczuk