Decyzje II posiedzenia Zarządu LGD

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_2010.06.22_zarzd.jpgZarząd LGD Kanału Elbląskiego drugiej kadencji na swoim drugim posiedzeniu zajmował się następującymi problemami:

1. Zatwierdził zakres projektu współpracy dotyczącego łączenia, znakowania i promocji szlaków rowerowych. LGD Kanału Elbląskiego jest koordynatorem projektu współpracy o akronimie SZLAK. Projekt obejmuje wytyczanie i znakowanie około 400 km szlaków rowerowych przez 6 LGD, opracowanie i wydanie przewodnika i mapy w wersji interaktywnej i drukowanej, opracowanie i wydanie katalogu gospodarstw agroturystycznych, szkolenie znakarzy szlaków rowerowych, rajd promocyjny i konferencję podsumowującą projekt. Podpisanie umowy o partnerskiej współpracy przez 6 LGD planowane jest na lipiec 2010 roku.

2. Zapoznał się z postępem prac w projekcie "Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, w którym przewidziano uzupełnienie oznakowania 376 km "starych" szlaków rowerowych i oznakowanie 119 km "nowych" szlaków rowerowych (Czerwonego z Kisielic do Iławy, niebieskiego W Krainie Wiatraków" z Kisielic do Trupla, niebieskiego "Wokół Jeziora Drużno" i łącznikowego z Węziny do pochylni Jelenie).

3. zapoznał się z zakresem nowych projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego warsztatów artystycznych i rozwoju przedsiębiorczości.

4. Podjął decyzję o promocji szlaku kajakowego na Kanale Elbląskim i LGD Kanału Elbląskiego  w wydawnictwie H2O.

5. Zatwierdził propozycje nowych projektów szkoleniowo-wdrożeniowych związanych z rozwojem turystyki wiejskiej.

6. Omówiono propozycję scenariusza filmu wybranej firmy.

7. Zdecydowano o źródle finansowania rajdu gwiaździstego, którego meta jest planowana w Markusach 12 września 2010 roku.

8. Omówiono nowe zadania do wprowadzenia do lokalnej strategii rozwoju.

S.P.