Lista złożonych wniosków w konkursie małe projekty

Utworzono .


prow.png W konkursie Nr 2/LGD KE Nr/2/MP/2010 ogłoszonym przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego a realizowanym przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania dotyczącym operacji "małe projekty" realizowanym poprzez Oś IV LEADER wpłynęło 35 wniosków na wartość dotacji 595.831,21 zł. Limit dotacji w tym działaniu na 2010 rok wynosi 1.278.400 zł. Posiedzenie Rady Stowarzyszenia i ocena zgodności operacji z tego konkursu z Lokalną Strategią Rozwoju Kanału Elbląskiego nastąpi 25 marca 2010 roku. Poniżej zamieszczam listę złożonych wniosków z kwotą wnioskowanej dotacji.

Kolejny konkurs małych projektów planowany jest na III kwartał 2010 roku. Jak zagospodarować niewykorzystany limit dotacji przewidziany do rozdysponowania w konkursach 2009 i 2010 zdecyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podczas jesiennego posiedzenia.

Lista_zlozonych_wniosków_konkurs_Nr_2-MP-2010

S.P.