1% dla organizacji pożytku publicznego

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_logo_opp.jpgStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zostało powołane 16 stycznia 2006 roku, a zarejestrowane 20 lutego 2006 roku. Status OPP posiada od 2 kwietnia 2007 roku.

Od początku działalności uzyskaliśmy 1.809,10 zł 1% odpisu od podatków, w tym z podatku 2006 roku – 224,80 zł, z 2007 roku – 726,50 zł, z 2008 r. – 857,80 zł.

Efekty naszej działalności statutowej to:

- oznakowanych 5 szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego o długości 365,4 km;

- oznakowanych 112 km szlaku kajakowego na szlaku wodnym Elbląg - Ostróda - Iława;

- oznakowanych 35,9 km Szlaku Pocztyliona na 2 odcinkach: Pasłęk - Aniołowo - Przezmark - Janów Pomorski i Rzeczna - Jelonki - Rzeczna;

- opracowanych i wydrukowanych 400 tablic atrakcji przyrodniczo-kulturowych Krainy Kanału Elbląskiego;

- opracowanych 7 dokumentacji organizacji ruchu dla 4 szlaków rowerowych o długości 118,94 km;

- opracowanych 15 dokumentacji technicznych do budowy 10 wież widokowych, 3 świetlic w Karczowiskach Górnych, Zajezierzu, Wikrowie, zagospodarowania plaży nad jeziorem Trupel, zagospodarowania centrum wsi Rychliki.

- opracowanych 19 Planów Odnowy Miejscowości: Aniołowo, Bałoszyce, Fiszewo, Jegłownik, Jelonki, Jerzwałd, Kamieniec, Liksajny, Markusy, Matyty, Piotrkowo, Rudzienice, Szałkowo, Trupel, Weklice, Węzina, Wikrowo, Zwierzno, Zajezierze.

- opracowanych i wydanych 20 publikacji:  mapy i przewodnika "Kanał Elbląski o okolice", "Historie i uroda obszaru Kanału Elbląskiego", broszur "W co wierzyli Prusowie" i Noc Kupały - Święto Kurke", informatora "Z dziejów Weklic", przewodnika "Szlakiem Pocztyliona", ulotek o 9 produktach turystycznych oraz LGD i LSR, strony internetowej www.kanal-elblaski-lgd.pl;

- przeprowadzenie lub dofinansowanie 21 imprez integracyjno-promocyjnych;

- przeprowadzenie 7 modułów szkoleniowych nt.:

1) tworzenia i promocji produktów turystycznych,

2) tworzenia strategii, programów, wieloletnich planów inwestycyjnych i studiów wykonalności z analizą ekonomiczną efektywności zadań inwestycyjnych oraz monitoringu ZSROW KE i tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju,

3) kursów obsługi komputera, tworzenia stron internetowych i obsługi poczty elektronicznej (w Piotrkowie i Węzinie),

4) wytyczania, znakowania, konserwacji i ewidencjonowania szlaków rowerowych,

5) 3 wyjazdów studyjnych, w tym 1 do Niemiec - 38 lokalnych liderów,

6) szkolenia liderów wiejskich,

7) szkolenia beneficjentów małych projektów, odnowy wsi, pozyskiwania środków finansowych.

Wystarczy nas wskazać w rocznym zeznaniu podatkowym, a Urząd Skarbowy przekaże  na nasze konto 1% należnego podatku za 2009 rok.

Nasze dane:
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, ul. Komeńskiego 40
KRS: 0000251035

S.Pańczuk