Szkolenia LGD w ARiMR w Olsztynie

Utworzono .

W celu usprawnienia naboru i oceny operacji w konkursach ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie wyszła z inicjatywą zorganizowania szkolenia dla Lokalnych Grup Działania. Szkolenie dotyczy 2 rodzajów operacjii: różnicowania działalności w kierunku nierolniczym oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, czyli tych operacji, których wnioski aplikacyjne trafią do ARiMR w Olsztynie. Szkolenie odbędzie się 10 lutego 2010 roku w siedzibie ARiMR w Olsztynie. Każda LGD ma po 2 miejsca w tym szkoleniu.

W związku z ogłoszonymi konkursami przez Lokalną Grupę Działania Kanału Elbląskiego na wybór operacji w ramach "odnowy wsi", "małych projektów", "tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" planowane są trzy szkolenia, po jednym w każdym z trzech powiatów, o zasięgu 11 gmin  każde, o tematyce związanej z ogłoszonymi konkursami.

S.Pańczuk