Zestawienia rzeczowo-finansowe funkcjonowania LGD

Utworzono .

Zgodnie z umową  na funkcjonowanie LGD Lokalne Grupy Działania mają obowiązek zamieszczania zestawień rzeczowo - finansowych realizowanych zadań.

Poniżej zamieszczam zestawienie rzeczowo - finansowe Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2009 rok, po drugim aneksie i projekt zestawienia rzeczowo - finansowego do umowy na funkcjonowanie LGD w 2010 roku.

Zestawienie_rzeczowo-finansowe_do_umowy_na_funkcjonowanie_LGD_w_2009_roku_(4)

Zestawienie_rzeczowo-finansowe_do_umowy_na_funkcjonowanie_LGD_w_2010_roku_(1)

S.Pańczuk