Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Minął rok - zrealizowane zadania i doświadczenia - Mapa szlaków rowerowych Kanał Elbląski

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Minął rok - zrealizowane zadania i doświadczenia

Utworzono .

Styczeń 2009 roku:

7 stycznia 2009 roku - złożony wniosek aplikacyjny w konkursie ofert Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: "Rozbudowa i znakowanie szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego". Wartość zadania wynosi 153.590 zł. Projekt obejmuje rozbudowę i znakowanie 115 km nowych szlaków rowerowych, dokończenie dokumentacji i uzupełnienie znakowania 377 km wytyczonych szlaków rowerowych. Partnerami w projekcie są: Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK  w Elblągu oraz Gminy: Elbląg, Markusy i Kisielice.

7 stycznia 2009 roku - złożony wniosek aplikacyjny w konkursie ofert Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.: "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów". Wartość zadania wynosi 62.200 zł. Projekt obejmuje organizację 3 spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, 3 wizyt studyjnych, 3 dni warsztatów i konferencję podsumowującą projekt Partnerami w projekcie jest 11 gmin i 2 powiaty na terenie których działa LGD oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo.

7 stycznia 2009 roku - podpisana deklaracja partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo w Aniołowie w zakresie wsparcia organizacji V Międzyregionalnego Zlotu Miłośników Aniołów w Aniołowie. Współpraca obejmuje: organizację stoiska wystawienniczego LGD, promocję Zlotu, organizację rajdu żółtym szlakiem rowerowym z Elbląga do Aniołowa i z Pasłęka do Aniołowa, zakup materiałów promocyjnych.

13 stycznia 2009 roku - udział w konferencji "Polska pięknieje, czyli wiedza czyni cuda" nt. "Kajaki, rowery, konie, ..., czyli jak pozyskać turystę aktywnego".  W konferencji udział wzięła Stanisława Pańczuk.

26 stycznia 2009 roku - XVIII posiedzenie Zarządu. Podjęte decyzje dotyczą utraty członkostwa 5 osób, uzyskania członkostwa 5 członków, przyjęcia wniosku aplikacyjnego na wybór LGD do realizacji LSR i  wniosku na funkcjonowanie LGD w 2009 roku, procedury naboru pracowników Biura LGD, założeń porządku obrad Walnego Zebrania Członków, współpracy  LGD z LAG Saalfeld - Rudolstadt.

30 stycznia 2009 roku - złożony wniosek aplikacyjny na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015. Wartość LSR wynosi 22 mln zł, dofinansowanie 13 mln 220 tys. 544 zł.

30 stycznia 2009 roku - złożony wniosek aplikacyjny na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w 2009 roku. Wartość projektu wynosi 416.112 zł  i obejmuje dofinansowanie realizacji 14 zadań, w tym: przebudowy strony internetowej LGD, druku przewodnika i mapy oraz informatora o LGD i LSR, organizacji Rajdu Szlakiem Pocztyliona, konferencji, warsztatów aktywizujących i spotkań informacyjnych.

Luty 2009 roku:

13 lutego 2009 roku - pożar domu i pracowni malarza Alfonsa Kułakowskiego w Witoszewie, gm. Zalewo i rozpoczęcie zbiórki środków finansowych na odbudowę domu i pracowni.

20 lutego 2009 roku - przyznana dotacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 18.000 zł na realizację zadania "Rozbudowa i znakowanie szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego" ze wskazaniem na jej wykorzystanie na stworzenie dokumentacji organizacji ruchu.

20 lutego 2009 roku - X posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD. Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie merytoryczne i finansowe LGD, bilans, rachunek wyników i informację dodatkową, upoważnienie Zarządu LGD do zaciągania zobowiązań finansowych, dokonania zmian w LSR.

23 lutego 2009 roku - XIX posiedzenie Zarządu LGD. Podjęte decyzje dotyczą przyjęcia 4 nowych i skreślenia 4 członków LGD, przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego LGD oraz bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej, zaproponowania porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

23 lutego 2009 roku - VII Walne Zebranie Członków LGD. Decyzje WZC dotyczą: odwołania 4 członków Rady i wyborów uzupełniających do składu Rady, wyboru stałego Przewodniczącego i Sekretarza Obrad WZC, upoważnienia Zarządu do dokonania zmian w LSR i zaciągania zobowiązań finansowych, przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z realizacji budżetu LGD w 2008 roku.

24 lutego 2009 roku - przyznana dotacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 16.000 zł na zadanie "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów. Projekt obejmuje organizację spotkania informacyjno-rekrutacyjnego, 2 wizyt studyjnych, 3 dni warsztatów, doradztwo eksperckie przy tworzeniu organizacji pozarządowej i planów odnowy wsi oraz konferencję  podsumowującą projekt.

Marzec 2009 roku:

16 marca 2009 roku - XX posiedzenie Zarządu LGD. Decyzje dotyczą: utraty członkostwa 7 osób i powołania 2 nowych członków LGD, udziału w partnerskim projekcie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej dotyczącym promocji żeglugi, Kanału i umownego obszaru Kanału Elbląskiego, upoważnienia Zarządu LGD do złożenia wniosku aplikacyjnego na znakowanie i promocję szlaków rowerowych Kanału Elbląskiego z 12 partnerami LGD do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, udziału w I Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach.

23 marca 2009 roku - złożenie wniosku aplikacyjnedo wraz z 12 partnerami do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na znakowanie i promocję szlaków rowerowych. Projekt obejmuje dokończenie znakowania szlaków rowerowych, tworzenie produktu turystycznego w oparciu o szlaki rowerowe i organizację 7 rajdów rowerowych. Wartość zadania wynosi 381 693 zł.

Kwiecień 2009 roku:

17-19 kwietnia 2009 roku - Udział w I Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach i Międzynarodowej Konferencji Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej "Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce". Warmia i Mazury uzyskały II miejsce za organizację stoiska wystawienniczego, natomiast IV miejsce uzyskał produkt turystyczny "Anielskie smaki, diabelskie atrakcje". LGD Kanału Elbląskiego było reprezentowane przez: Halinę Cieślę, Danutę Jasek i Bogdana Pańczuka.

22 kwietnia 2009 roku - spotkanie inaugurujące funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Oddział Regionalny w Olsztynie. W spotkaniu z LGD Kanału Elbląskiego uczestniczyli Stanisława Pańczuk i Jan Puzio.

Maj 2009 roku:

4-5 maja 2009 roku - Konferencja Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego otwierająca projekt "Zintegrowany sytem promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" w Elblągu. W konferencji z LGD Kanału Elbląskiego uczestniczyli Stanisława Pańczuk, Róża Krześniak.

8 maja 2009 roku - Halina Cieśla, członek LGD Kanału Elbląskiego, wyróżnionym Euroliderem w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kategorii pozostałe osoby działające na rzecz społeczności lokalnej, podczas gali konkursu "7 Cudów Europejskich Funduszy" na Zamku Królewskim w Warszawie.

12 maja 2009 roku - spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w Ostródzie w projekcie "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów w Ostródzie. Spotkanie poświęcono głównie roli lidera i małych ojczyzn w rozwoju lokalnym oraz promocji lokalnych liderów pn.: "Co może duży lider w małym środowisku". Wykładowcami byli: prof. dr hab. sztuki Witold Chmielewski, Piotr Bucki, Stanisława Pańczuk, Halina Cieśla, Henryk Plis i Paweł Dziedzicki.

16 maja 2009 roku - ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik Biura LGD, pracownik ds. promocji i wdrażania LSR i samodzielnej księgowej. Wpłynęły dwie oferty, a jedna spełniała wymogi konkursu na wolne stanowisko pracy ds. promocji i wdrażania LSR.

17 maja 2009 roku - grupa rowerowa NEKSUS zorganizowała rajd rowerowy żółtym szlakiem rowerowym Kanału Elbląskiego z Elbląga do Kisielic i Iławy. Długość trasy wyniosła 147 km i została pokonana w ciągu 1 dnia. Organizatorem i komandorem rajdu był Marek Kamm.

18 maja 2009 roku - konsultacje przebiegu szlaków rowerowych wokół jeziora Druzno. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. Przedłożono nową propozycję przebiegu 2 szlaków wokół jeziora Druzno.

20 maja 2009 roku - zakończona zbiórka środków finansowych na rzecz pogorzelców poszkodowanych w pożarze 13 lutego 2009 roku w Witoszewie, gm. Zalewo. Wpłynęło 400 zł darowizny.

26 maja 2009 roku - konsultacje przebiegu szlaków rowerowych z Kisielic do Iławy i wokół jezior Goryńskie, Trupel, Karaś. w spotkaniu uczestniczyło 12 osób. Zaproponowano nowy przebieg szlaku czerwonego i niebieskiego.

Czerwiec 2009 roku:

2 czerwca 2009 roku - do konkursu na wolne stanowiska pracy przystąpiły 2 osoby.

12 czerwca 2009 roku - podpisanie umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wybór LGD do realizacji LSR. Wartość dotacji wynosi ponad 13 mln 220 tys. zł.

13 czerwca 2009 roku - wizyta studyjna w Pasłęku, Polu Golfowym i V Międzyregionalnym Zlocie Miłośników Aniołów w Aniołowie w ramach projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów". W wizycie uczestniczyło 18 osób.

13 czerwca 2009 roku - Rajd Szlakiem Pocztyliona z Elbląga do Aniołowa i z Pasłęka do Aniołowa.  W rajdzie uczestniczyło 74 osoby. Wznowiono wydanie przewodnika "Szlakiem Pocztyliona", zakupiono materiały promocyjne, rozstrzygnięto konkurs wiedzy o LGD i Krainie Kanału Elbląskiego.

29 czerwca 2009 roku - XXI posiedzenie Zarządu LGD, podczas którego rozstrzygnięto konkurs na wolne stanowiska pracy, zatwierdzono zmiany w LSR i wniosku na funkcjonowanie LGD w 2009 roku, przyjęto wstępny projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

Lipiec 2009 roku:

1 lipca 2009 roku - zatrudniono Wioletę Bieńkowską na stanowisko ds. promocji i wdrażania LSR.

2-4 lipca 2009 roku - odbywa się rajd kajakowy śladami Jana Pawła II z Elbląga do Miłomłyna. Organizatorem jest sekcja kajakowa z Nowego Miasta Lubawskiego.

7 lipca 2009 roku - wizyta studyjna z LGD Sandry Brdy w LGD Kanału Elbląskiego i Wysoczyzny Elbląskiej. Goście wzięli udział  w rejsie statkiem z Elbląga do Buczyńca, zwiedzili Pasłęk, Frombork i Kadyny.

16-17 lipca 2009 roku - konferencja w Pluskach organizowana przez Niemiecki Instytut PROGRES w Berlinie nt. zatrudnienia na obszarach wiejskich. Nawiązano kontakt z LAG Flaming-Havel w Poczdamie. W spotkaniu uczestniczyła Jolanta Gadomska.

17-18 lipca 2009 roku - festiwal "Nad Jeziorakiem - Siemiany 2009" organizowany przez Gminę Iława.

25 lipca 2009 roku - ogłoszono ponownie konkurs na wolne stanowisko pracy: kierownik Biura LGD.

28 lipca 2009 roku - XXII posiedzenie Zarządu LGD. Podjęto uchwały w sprawie zmian w LSR i podjęcia współpracy z Instytutem PROGRES w Berlinie i LAG Klotze.

30 lipca 2009 roku - udział w seminarium wojewódzkim w Olsztynie: "Rozwój współpracy i przygotowanie do pozyskiwania środków finansowych w ramach osi 4 LEADER". W seminarium uczestniczyły Stanisława Pańczuk, Róża Krześniak i Jolanta Gadomska.

Sierpień 2009 roku:

15 sierpnia 2009 roku - Rajd rowerowy w Krainie Wiatraków. Organizatorem są społecznicy zamiłowani w turystyce rowerowej z Gminy Kisielice.

23 sierpnia 2009 roku - zakończono znakowanie znakami malowanymi na drzewach czerwonego szlaku rowerowego z Jezierzyc do Iławy o długości 24,5 km.

25 sierpnia 2009 roku - zakończono znakowanie znakami malowanymi na drzewach niebieskiego szlaku rowerowego z Zalewa przez Miłomłyn do Iławy o długości 68,5 km.

29 sierpnia 2009 roku - zakończono znakowanie znakami malowanymi zielonego szlaku rowerowego z Elbląga do Iławy o długości 86 km. Długość całego szlaku wynosi 146 km.

30 sierpnia 2009 roku - wiztyta studyjna w Rudzienicach podczas obchodów 760 - lecia Rudzienic. Uczestniczyło 58 osób.

Wrzesień 2009 roku:

1 września 2009 roku - zatrudnienie Jolanty Gadomskiej - Kierownika Biura LGD Kanału Elbląskiego.

2-3 września 2009 roku - szkolenie w Gdańsku Stogach z zakresu funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności w ramach osi 4 LEADER organizowane przez FAPA w Warszawie. W szkoleniu udział wzięły Stanisława Pańczuk, Róża Krześniak, Jolanta Gadomska.

4 września 2009 roku - szkolenie w Elblągu członków Rady, Zarządu i pracowników nt. wdrażania projektów poprzez oś 4 LEADER. Szkolenie organizowały LGD Kanału Elbląskiego i Wysoczyzny Elbląskiej.

5 września 2009 roku - rozpoczęto jesienny przegląd szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego.

10 września 2009 roku - XXIII posiedzenie Zarządu, podczas którego uzgodniono projekty uchwał do rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Członków LGD.

10 września 2009 roku - VIII Walne Zebranie Członków LGD. Przyjęto zmiany w LSR dotyczące aktualizacji LSR w zakresie struktury organizacyjnej Biura LGD, harmonogramu ogłaszania konkursów, wyłączenia z LSR załącznika z zadaniami, budżetem, konkretnymi beneficjentami i latami realizacji na zakres zadań, uprawnionych beneficjentów, kryteriami oceny, budżetami w poszczególnych latach. Podjęto uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich.

10-11 września 2009 roku - konferencja i warsztaty szkoleniowe w ramach "Funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności w Bałoszycach. Warsztaty były poświęcone projektom "odnowy wsi" i "małym projektom" oraz prezentacji i autoprezentacji.

16 września 2009 roku - wizyta studyjna gości z LAG  Klotze w LGD Kanału Elbląskiego. Goście poznali  film o powiecie elbląskim, prezentację o działaniach LGD Kanału Elbląskiego oraz miasta Elbląg i Pasłęk.

18-20 września 2009 roku - wizyta studyjna dziennikarzy na obszarze LGD Kanału Elbląskiego w ramach projektu Marszałka WW-M w partnerstwie z 3 powiatami w projekcie "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego".

26 września 2009 roku - "Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego" obejmujący Rajd gwiaździsty po drogach i bezdrożach Krainy Kanału Elbląskiego, konkurs i wystawę fotograficzną "Uroda Krainy Kanału Elbląskiego" oraz Biesiadę Turystyczną - realizowany przez Marszałka WW-M w partnerstwie z 3 powiatami w ramach projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego".

29 września 2009 roku - ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko administracyjno-biurowe w LGD.

Październik 2009 roku:

1-2 października 2009 roku - I Forum LGD Warmii i Mazur w Barczewku koło Olsztyna. Uzgodniono zakres współpracy LGD z budżetem i odpowiedzialnymi realizatorami.

5 października 2009 roku - podpisanie umowy na funkcjonowanie LGD w 2009 roku.

5 października 2009 roku - wniosek o aneks do umowy w zakresie terminów wniosków o płatność.

5 października 2009 roku - zgłoszenie 2 wniosków na ogłoszenie konkursów na nabór projektów w "Odnowie wsi" i "Małych projektach" poprzez oś 4 LEADER.

8 października 2009 roku - spotkanie informacyjne o LGD i LSR w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyło 44 osoby.

10 października 2009 roku - dniem zdjęciowym o realizowanych zadaniach LGD Kanału Elbląskiego. Filmował Tadeusz Załęcki z Media Zet w Olsztynie.

13-14 października 2009 roku - Międzynarodowa Konferencja nt. wdrażania projektów współpracy organizowana przez KSOW Sekretariat Regionalny w Olsztynie. W konferencji z LGD Kanału Elbląskiego uczestniczyli Jan Puzio i Zdzisław Patoła.

15 października 2009 roku - złożony wniosek na funkcjonowanie LGD w 2010 roku na wartość 402.757,94 zł.

16 października 2009 roku - spotkanie informacyjne o LGD i LSR w Miłomłynie. Wykładowcami są Paweł Kulasiewicz, Jolanta Gadomska, Stanisława Pańczuk. W spotkaniu uczestniczy 17 osób.

21 października 2009 roku - spotkanie informacyjne o LGD i LSR w Pasłęku. Wykładowcami byli Dariusz Ignatowicz, Jolanta Gadomska, Stanisława Pańczuk. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób.

26 października 2009 roku - XXIV posiedzenie Zarządu w Karnitach, podczas którego podjęto decyzje o przystąpieniu do porozumienia LGD Warmii i Mazur, przyjęto sprawozdanie za III kwartały 2009 roku i plan pracy na 2010 rok oraz terminarz szkoleń w LGD KE, omówiono program wizyty studyjnej LAG Saalfeld Rudolstadt.

26-27 października 2009 roku - warsztaty liderów wiejskich w Karnitach, które obejmowały tematykę motywowania, komunikacji w grupie i wizualizacji oraz odnowy wsi. Wykładowcami są Piotr Bucki i Ryszard Zarudzki. W spotkaniu uczestniczy 26 osób.

28-29 października 2009 roku - seminarium "W kierunku wsi tematycznych" we Fromborku. organizowanego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W seminarium w pierwszym dniu uczestniczyla Stanisława Pańczuk.

30 października 2009 roku - zakończenie I etapu realizacji projektu "Funkcjonowanie LGD i nabywanie  umiejętności w 2009 roku" i złożony wniosek o płatność obejmujący zadania związane ze szlakiem pocztyliona - rajd rowerowy i pieszy, konkurs wiedzy, zakup materiałów promocyjnych, w tym druk przewodnika "Szlakiem Pocztyliona", szkolenia Rady, Zarządu i pracowników, dwudniową konferencję w Bałoszycach, 2 spotkania informacyjne i warsztaty aktywizujące lokalnych liderów.

Listopad 2009 roku:

3 listopada 2009 roku - szkolenie "Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000" organizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju w Warszawie. W szkoleniu uczestniczyła Wioleta Bieńkowska.

od 5 do 25 listopada 2009 roku - nabór wniosków aplikacyjnych w konkursach "Odnowy wsi" i "Małych projektów" poprzez oś 4 LEADER.

od 5 listopada 2009 roku - doradztwo eksperckie do 32 operacji w ramach funkcjonowania LGD w 2009 roku i w ciągu 4 spotkań w ramach projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów".

5 listopada 2009 roku - warsztaty "małych projektów" w Zalewie dla 30 uczestników w ramach funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności. Wykładowca jest Małgorzata Ostrowska.

9 listopada 2009 roku - warsztaty "małych projektów" w  Miłomłynie dla 23 uczestników w ramach funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności. Wyjkladowcą jest Tomasz Pilat.

10 listopada 2009 roku - warsztaty "małych projektów" w Elblągu dla 34 uczestników w ramach funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności. Wykładowcą jest Aneta Janikowska.

16 listopada 2009 roku - warsztaty liderów wiejskich w Karnitach w ramach projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów". Wykładowcą jest Adrian Greczycho. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób.

16-17 listopada 2009 roku - konferencja podsumowująca projekt "Sieć zatrudnienia w obszarze wiejskim" organizowana przez Instytut PROGRES w Berlinie. W konferencji uczestniczyla Róża Krześniak.

18 listopada 2009 roku - warsztaty aktywizujące lokalnych liderów w Suszu w ramach funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności. Wykładowcą jest Małgorzata Samusjew.

23-24 listopada 2009 roku - II Forum LGD Warmii i Mazur w Elblągu, podczas którego 14 LGD Warmii i Mazur zawarło porozumienie o partnerskiej współpracy z określonymi celami, zadaniami do realizacji i  budżetem tych zadań. Forum było poświęcone przeglądowi stanu prac na szlakach rowerowych Warmii i  Mazur, wykładom nt. produktu turystycznego tworzonego na bazie szlaków rowerowych oraz planowaniu kolejnych Forów i Festiwali LGD Warmii i Mazur. Wyklłdowcami byli Janusz Majewski i Krzysztof Mieczkowski.

25 listopada 2009 roku - zakończenie naboru wniosków. W konkursie "odnowy wsi" wpłynęło 11 wniosków na wartość dotacji 2.632.566,80 zł (limit środków w 2009 roku wynosi 1.623.000 zł) i "Małych projektów" - 37 wniosków na wartość dotacji 692.035,78 zł (limit środków na 2009 rok wynosi 854.300 zł).

30 listopada 2009 roku - XXV posiedzenie Zarządu LGD, podczas którego przyjęto regulamin pracy Zarządu i pracy Biura LGD, wyniki konkursu "Odnowy wsi" i "Małych projektów", szczegółowy program wizyty gości z LAG Saalfeld-Rudolstadt, informację o przebiegu II Forum LGD Warmii i Mazur.

30 listopada 2009 roku - konferencja podsumowująca projekt w Pasłęku "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów" dla 58 uczestników. Wykładowcą był Witold Strobel.

Grudzień 2009 roku:

1-2 grudnia 2009 roku - wizyta studyjna 6 osób z LAG Saalfeld - Rudolstadt w LGD Kanału Elbląskiego w Gminie Iława, Zalewo, Miłomłyn, Pasłęk, w tym odwiedziny w Szymbarku, Siemianach, Karnitach, Osadzie Danków, Pochylni Buczyniec, Pasłęku i Elblągu oraz spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej w Saalfeld - Rudolstadt w Niemczech.

8-9 grudnia 2009 roku - ocena wniosków aplikacyjnych przez Radę Stowarzyszenia.

10 grudnia 2009 roku - wyjazd studyjny 21 osób aktywizujący lokalnych liderów do Miejsca Inicjatyw Pozytywnych w Kaczym Bagnie w ramach funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności.

14 grudnia 2009 roku - warsztaty aktywizujące lokalnych liderów w  Iławie w ramach funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności.

16-19 grudnia 2009 roku - wizyta 3 osobowej delegacji z LAG Flaming-Havel w LGD Kanału Elbląskiego. Goście poznali szlaki rowerowe Krainy Kanału Elbląskiego i zaplanowano nowy projekt dotyczący wspólnej promocji szlaków rowerowych w oparciu o Międzynarodową Trasę Rowerową R-1.

28 grudnia 2009 roku - posiedzenie Rady Stowarzyszenia w procedurze odwoławczej oceny projektów. Rozpatrzono dwa odwołania i ostatecznie uzgodniono listy rankingowe oraz wybrano do dofinansowania 8 operacji na wartość dotacji 1.546.348,25 zł w konkursie "Odnowa wsi" oraz 37 operacji na wartość dotacji 692.035,92 zł w konkursie "Małe projekty". Pozostałe limity środków niewykorzystane w 2009 roku przechodzą do puli środków 2010 roku.

28 grudnia 2009 roku - XXV posiedzenie Zarządu. Podjęto decyzję o utracie członkostwa 1 osoby,  o realizacji 3 nowych projektów, przyjęto informację o wyborze operacji w konkursie "Odnowa wsi" i "Małe projekty", ustalono harmonogram naboru projektów w kolejnych konkursach "Odnowy wsi", "Małych projektów", "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw".

29 grudnia 2009 roku - złożono wniosek aplikacyjny  w konkursie ofert Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dokończenie znakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Wartość projektu wynosi ponad 109 tys. zł. Partnerami są: Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK w Elblągu, Gmina Markusy, Iława i Kisielice.

29 grudnia 2009 roku - złożono wniosek aplikacyjny  w konkursie ofert Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na organizację Wiejskich Warsztatów Medialnych. Wartość projektu wynosi ponad 15 tys. zł. Patrnerami są: Telewizja Obywatelska, Radio Olsztyn, Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa PorteEl.pl i Gazeta Pasłęcka.

30 grudnia 2009 roku - złożono sprawozdanie z realizacji projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów". Wartość dotacji wyniosła 16.000 zł.

30 grudnia 2009 roku - złożono sprawozdanie z realizacji projektu "Rozbudowa i znakowanie szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego". Wartość dotacji wyniosła 18.000 zł.

S.Pańczuk