Ocena wniosków przez Radę LGD

Utworzono .

W dniach 8 i 9 grudnia 2009 roku Rada Stwarzyszenia przystąpi do oceny zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju, złożonych w konkursie "Odnowy wsi" i tzw. "małych projektów". Rada obecnie liczy 13 członków.
W pierwszych konkursach "odnowy wsi" wpłynęło 11 wniosków na kwotę dotacji 2.632.566,80 zł. Limit dostępnych środków w 2009 roku wynosi 1.623.000,00 zł, zatem nie wszystkie wnioski zgłoszone w tym konkursie mogą być wybrane do realizacji.
W konkursie "małych projektów" wpłynęło 37 wniosków na wartość dotacji 692.035,78 zł. Dostępny limit dotacji w 2009 roku wynosi 854.300,00 zł.  Niewykorzystana dotacja, zgodnie z decyzją Zarządu  zostanie wliczona do limitu "małych projektów" w 2010 roku, po zmianie umowy na wybór LGD do realizacji LSR.
S.Pańczuk