Szkolenie z EFS

Utworzono .

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych w Elblągu prowadzi seminarium infiormacyjne poświęcone Europejskiemu Funduszowi Społecznemu 16 grudnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Milejewo.

W programie przewidziano:

09.45-10.00    Rejestracja uczestników seminarium
10.00-10.10    Rozpoczęcie seminarium, przywitanie gości
10.10-11.20    Charakterystyka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach harmonogramu konkursów na rok 2010, kryteria dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL
11.20-11.30    Przerwa kawowa
11.30-12.00    Przedstawienie Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL, omówienie najczęściej popełnianych błędów przez wnioskodawców
12.00-12.30    Zasady oceny projektów POKL; aspekty horyzontalne i strategiczne
12.30-13.00    Charakterystyka zmian dokumentów programowych POKL
13.00-13.10    Przerwa kawowa
13.10-13.30    Przedstawienie oferty Regionalnych Ośrodków EFS
13.30-13.50    Chwila dla beneficjenta - panel pytań i odpowiedzi
14.00    Zakończenie seminarium