Konferencja wolontariatu

Utworzono .

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Sieć „Wolontariat Warmii i Mazur”, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, zapraszają na Wojewódzką Konferencję z Okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Termin: 11 grudnia 2009, godz. 10.30
Miejsce: Aula I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, ul. Mickiewicza 6 (wejście od ul. Dąbrowszczaków)

Program:
10.30   Rozpoczęcie konferencji: Jolanta Szulc, Wicemarszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego,
Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
10.40   Rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu Konkursu "Barwy Wolontariatu"
11.00   Debata: CZY  WOLONTARIAT  JEST  ZA  DARMO?
Prowadzący: Marek Jarmołowicz
Prelegenci:
Dariusz Pietrowski – Centrum Wolontariatu w Warszawie
Anna Garbarska-Werner – Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
Jolanta Dakowska -Fundacja „Świat Na Tak”
Sylwia Magolan - Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
Bartosz Romanowski -  Grupa Ratownictwa PCK
Kamila Matjasik - LO I
Katarzyna Zabielska – LO I
Jacek Doliński- Psycholog

13.00 Przerwa kawowa, poczęstunek
13.30  Warsztaty: Co robić aby skutecznie angażować wolontariuszy?
14.45   Zakończenie konferencji

S.Pańczuk