Zamiast podsumowania projektu: lider w LEADERze

Utworzono .

Wnioski z realizacji projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych liderów":

Spotkanie otwierające projekt – 12 maja 2009 roku w Ostródzie:

1. „Jak wiele jest do zrobienia i jak wiele można zrobić”.
Prof. dr hab. sztuki Witold Chmielewski – wykład „Rola małych ojczyzn w rozwoju lokalnym”.

2. Na kapitale wiedzy i uświadomionej wartości małych ojczyzn można budować rozwój. Wiedza daje odwagę i motywuje do działania.
Stanisława Pańczuk - prezentacja „Charakterystyka projektu „Program LEADER kuźnią lokalnych liderów”.

3. Bez lokalnych liderów nie ma aktywności społecznej i poprawy jakości życia. Do najważniejszych czynników rozwoju lokalnego należą: lider, elita, instytucje, przedsiębiorcy, społeczność, współpraca.
Piotr Bucki - wykład „Rola lidera w środowisku lokalnym”.

4. Do rozwoju potrzeba determinacji. Dysponując bogatym potencjałem mamy niesamowitą szansę stworzenia oryginalnej marki obszaru.
Stanisława Pańczuk - prezentacja „Potencjał obszaru Kanału Elbląskiego”.

5. Do rozwoju potrzeba wiedzy, odwagi, chęci i działania. Wszystkie działania samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców mają tworzyć dobry klimat do rozwoju przedsiębiorczości, bo tylko jej rozwój gwarantuje dobrobyt.
Stanisława Pańczuk - podsumowanie spotkania w Ostródzie 12 maja 2009 roku.

Wizyty studyjne– 13 czerwca 2009 roku w Pasłęku i Aniołowie i 30 sierpnia 2009 roku w Rudzienicach i Ławicach – organizatorzy i uczestnicy wizyt:

1. Organizacja imprez plenerowych wymaga uniezależnienia się od warunków atmosferycznych, np. przez zakup przenośnej wiaty.
2. Każda impreza wymaga scenariusza, zapowiedzi konferansjerskiej, ochrony i służb porządkowych.
3. Organizator imprezy powinien umieć rozdzielać funkcje, role i delegować zadania – sam jest tylko obserwatorem i kontrolerem jakości.

Warsztaty lokalnych liderów 26-27 października 2009 roku i 16 listopada 2009 roku w Karnitach:

1. Tylko ten zespół wybudował najwyższą wieżę, który wybrał dobry projekt (plan), dobrze podzielił role, wdrożył komunikację i podjął współpracę.
2. Tylko ten plan odnowy może być zrealizowany, który powstaje z udziałem mieszkańców, na bazie lokalnego potencjału i potrzeb, z ich marzeń talentów i ciężkiej pracy.
2. Aby osiągnąć sukces, należy się spotkać w gronie przyjaciół, porozumieć i współpracować.

Konferencja podsumowująca projekt „Program LEADER kuźnią lokalnych liderów” 30 listopada 2009 roku w Pasłęku:

1. Aktywność lokalnych liderów pobudza społeczeństwo do działania i rozwoju.
Wiesław Śniecikowski - Burmistrz Pasłęka.

Zamiast podsumowania:
2. Społeczeństwa, które znają swoją historię, szanują tradycję, potrawią zbudować własną tożsamość.
Witold Strobel – wykładowca.

3. Zamykam projekt z nadzieją, że czas spędzony na spotkaniach, warsztatach, wizytach, konferencji nie był stracony i zaowocuje odwagą do samodzielnego działania lokalnych liderów.
Stanisława Pańczuk – koordynator projektu „Program LEADER kuźnią lokalnych liderów”.

2009_11_30_Konferencja_Pasłęk_scenariusz_SP

2009_11_30_Konferencja_Pasłęk_Sztuka_wystąpień_puiblicznych_WS

2009_11_30__Dokumentacja_fotograficzna_konferencja_Pasłęk_…

S.Pańczuk