OŚ IV LEADER funkcjonowanie LGD w 2009 roku

Utworzono .

1. Nazwa projektu:

Funckcjonowanie LGD Ii nabywanie umiejętności w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

3. Przewidywane efekty 402.757,94 zł wartości zadania, w tym 402.757,94 zł dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozowju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1.  Koszty administracyjne                                                                     268.082,94 zł dotacji

3.2. Informowanie o obszarze                                                                    20.000,00 zł dotacji

3.3. Szkolenie pracowników, członków Zarządu, Rady                                     7.420,00 zł dotacji

3.4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne                                                      59.725,00 zł dotacji

3.5. Aktywizowanie społeczności lokalnej                                                      47.530,00 zł dotacji

4. Czas realizacji - 11 miesięcy:

3.1. Rozpoczęcie działań  - 1 lutego 2009 roku

3.2. Zakończenie działań  - 31 grudnia 2009 roku

5. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłek, Rychliki, Susz, Zalewo