Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Ostatni dzwonek - Mapa szlaków rowerowych Kanał Elbląski

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanalelblaski.eu/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Ostatni dzwonek

Utworzono .

Najbliższe terminy zamknięcia naboru wniosków

2009-10-15

* Siódmy Program Ramowy - Możliwości - Potencjał Badawczy
* PO IG - Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
* Prawa podstawowe i sprawiedliwość - Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych
* RITA - Przemiany w Regionie
* Młoda Polska - Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
* Fundacja na rzecz nauki Polskiej - Program FOCUS - subsydia na tworzenie zespołów naukowych
* Okno Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus
* Europa dla Obywateli 2007-2013 - Działanie 2.2 Wsparcie strukturalne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim
* Program Stypendialny Ministra Kultury "Gaude Polonia"

2009-10-16

* Europa dla Obywateli 2007-2013 - Działanie 2.1 Wsparcie strukturalne dla organizacji badających europejski porządek publiczny (zespołów ekspertów)
* Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Nagroda Naukowa Copernicus
* EU Gateway Programme

2009-10-19

* Make a Connection – Przyłącz się

2009-10-20

* Stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe
* Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"

2009-10-23

* PO IG - Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
* eLearning Awards 2009
* PO KL - poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe - województwo warmińsko-mazurskie
* Projekty innowacyjne w ramach priorytetu VII PO Kapitał Ludzki

2009-10-29

* Siódmy Program Ramowy - Współpraca - Temat 2: Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologie

2009-10-30

* PO IG - Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
* Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Stypendia konferencyjne
* PO IG – Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawania nowych terenów inwestycyjnych
* Wymiana osobowa w ramach programu wykonawczego z Republiką Austrii
* Projekty innowacyjne w ramach priorytetu VI PO Kapitał Ludzki

2009-10-31

* Krajowy Fundusz Mieszkaniowy - Kredyt na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu
* Wspólna Polityka Rolna - działania informacyjne
* Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
* Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program START - Stypendia krajowe dla młodych naukowców
* Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program Trener Pracy
* Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
* Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - Program Ventures - wspieranie innowacyjnych projektów realizowanych przez młodych uczonych

Źródło: FunduszeOnline