Henkel - zielone granty

Utworzono .

Do wygrania fundusze na realizację projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego

Ruszyła 2. edycja konkursu „Henkel – zielone granty”,skierowanego do szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych i samorządowych, w którym wygrać można fundusze na realizację projektów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Do zdobycia jest łącznie 20 grantów po 5 tysięcy złotych każdy, ufundowanych przez firmę Henkel Polska.

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i wykonanie projektu związanego z ochroną środowiska. Projekt może dotyczyć np. promocji recyklingu, oszczędzania energii, ochrony zwierząt lub roślin, wspierania bioróżnorodności środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Projekty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii: przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów, szkół średnich i wyższych oraz organizacji pozarządowych i samorządowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 stycznia 2010 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego 2010 roku. (AG)

Źródło: www.naszaziemia.pl/