Pozyskanie środków w ramach PROW oś 4 LEADER

Utworzono .

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zapraszają na seminarium wojewódzkie pn." "Rozwój współpracy i przygotowanie do pozyskiwania środków finansowych w ramach osi 4 LEADER", które odbędzie się 30 lipca 2009 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej W-MODR w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91.

W programie seminarium wystąpią:

Ryszard Cecot - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińko-Mazurskiego z wykładem pn. "Rozwój obszarów wiejskich w podejściu LEADER".

Marzena Cieślak - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - "Procedury, zasady finasowania i rozliczania projektwó przez LGD".

Leszek Leśniak - "Przyklady dobrej praktyki we współpracy ODR z LGD.

Barbara Dawcewicz, Jaroslaw Franczuk, Iwona Błęcka - "Praktyczne aspekty pozyskiwania środków finansowych przez LGD.

Agnieszka Sołtysiak, Maria Suszko - "Praktyczne aspekty pozyskiwania środków finansowych poprzez LGD".