Wyniki naboru na stanowisko ds. promocji i wdrażania LSR

Utworzono .

Zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy ds. promocji i wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju została wybrana Pani Wioleta Bieńkowska zamieszkała w Elblągu ul. Wiejska 21/I/10.

Pan Wioleta Bieńkowska przeszła wstępną ocenę formalną i w wyniku testu kwalifikacyjnego uzyskała 128,6 (68%) możliwych do uzyskania punktów oraz 26 (87%) możliwych do uzyskania punktów w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i została rekomendowana Zarządowi do zatrudnienia w trybie umowy o pracę do 30 sierpnia 2015 roku.
Zarząd Stowarzyszenia uchwałą Nr XXI/4/4/2009 z 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ustalił wysokość środków na wynagrodzenie i zasady wynagradzania pracowników Biura.
Pani Wioleta Bieńkowska podjęła pracę w  Biurze  Stowarzyszenia 1 lipca 2009 r.
S.Pańczuk