Wizyta studyjna LGD Sandry Brdy z Chojnic

Utworzono .

Lokalna Grupa Działania "Sandry Brdy" z Chojnic w Województwie Pomorskim 7 lipca 2009 roku gości z wizytą studyjną w LGD Kanału Elbląskiego. W programie wizyty rejs po Kanale Elbląskim, zwiedzanie Pasłęka, Fromborka i spotkanie z LGD Wysoczyzny Elbląskiej w cesarskiej wiosce Kadyny, gmina Tolkmicko.

Wizyta studyjna służy bliższemu poznaniu i planowaniu wspólnych przedsięwzięć przez LGD w ramach projektów współpracy. Na obszarze LGD Sandry Brdy w Charzykowych i Chojnicach byliśmy z wizytą studyjną 3-4 października 2007 roku. Jako przyklad dobrych praktyk poznaliśmy zagospodarowanie jeziora Charzykowskiego poprzez realizację wspólnych inwestycji Marszałka i Wojewody Pomorskiego, Starosty Chojnickiego i Burmistrza Chojnic realizowanych na trenie Gminy Chojnice w miejscowości Charzykowy. Była to budowa 7 km ścieżki rowerowej z Chojnic do Charzykowych, przystani i portu śródlądowego oraz zagospodarowanie turystyczne 3 km nabrzeża jeziora Charzykowskiego. Wartość inwestycji  wyniosła 47 mln zł w cenach 2007 roku.

S.Pańczuk