Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR

Utworzono .

Pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie a Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu 12 czerwca 2009 roku została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Grupa Działania będzie realizowała Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze Gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.
Środki z dotacji na wdrażanie LSR, projekty współpracy oraz funkcjonowanie LGD nie mogą przekroczyć kwoty 13.220.543 złotych, w tym na operacje:

- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - 1 mln 57 tys. złotych;
- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - 1 mln 57 tys. złotych;
- "Odnowa i rozwój wsi" - 4 mln 818 tys. złotych;
- "Małe projekty" - 3 mln 430 tys. złotych;
- "Wdrażanie projektów współpracy" - 268 tys. złotych;
- "Funkcjonowanie LGD" - 2 mln 590 tys. złotych.

W 2009 roku konkursy na operacje "odnowy wsi" i  tzw. "małe projekty" zostały zaplanowane na III kwartał 2009 roku.
Podpisanie umowy na wybór LGD do realizacji LSR otwiera proces oceny wniosku aplikacyjnego na funkcjonowanie LGD w 2009 roku.

S.Pańczuk