Raport z monitoringu Krainy Kanału Elbląskiego

Utworzono .

08 4PR Katy male

Po dwóch latach koordynacji zadań rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego powstał raport z monitoringu:

Raport zawiera analizę finansową i merytoryczną wydanych pieniędzy, efekty zrealizowanych zadań, sukcesy i porażki.

Zachęcam do lektury. Opinię o pracy LGD na rzecz Krainy Kanału Elbląskiego każdy może wyrobić sobie sam.

S.Pańczuk