Markowy Produkt Turystyczny - zaproszenie na szkolenie

Utworzono .

Sami nie postawimy sobie diagnozy i sami nie znajdziemy sposobu na rozwiązywanie swoich problemów. Dlatego robimy to we współpracy z LGD Ziemia Lubawska i LGD Mazurskie Morze. 

Podjęliśmy też współpracę nad kreacją artystyczną Markowych Produktów Turystycznych w ramach szkoleń, konsultacji i doradztwa.

Efektem konsultacji, które są prowadzone w ramach kreacji Markowych Produktów Turystycznych powstają m.in. graficzne interpretacje — ilustracje będące jednocześnie zaproszeniem do dalszej kreacji finalnej wersji produktów i ich wdrożenia oraz komercjalizacji.

Zapraszamy serdecznie na szkolenia z tworzenia produktów turystycznych w dniach 19–20 września 2018 r.

Oto ilustracje powstających produktów:

1 QKvW1NVsr BZbew7HFpwKw1 QKvW1NVsr BZbew7HFpwKw1 313VkIWiEKZQk JbVhtTLg1 313VkIWiEKZQk JbVhtTLg1 C9KE7kJcuzu6LPYCZiddDg1 etbrQnHBowrcSjRlNmBtgw1 vcsTH44Qpm1GXUxwsXg1 Q1 vcsTH44Qpm1GXUxwsXg1 Q1 vcsTH44Qpm1GXUxwsXg1 Q1 vcsTH44Qpm1GXUxwsXg1 Q1 vcsTH44Qpm1GXUxwsXg1 Q1 vcsTH44Qpm1GXUxwsXg1 Q