Zmarł Profesor Janusz Hochleitner

Utworzono .

DSC00990

Nagle, w sobotę, w wieku 52 lat zmarł Janusz Hochleitner, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku ds. naukowo-konserwatorskich. Malborska instytucja potwierdza tę smutną wiadomość.

..................................................

Msza św. w intencji Zmarłego Janusza Hochleitnera odbędzie się we wtorek 7 sierpnia 2018 roku o godz. 18 w kościele filialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Idzbarku k. Ostródy.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa elbląskiego dra Jacka Jezierskiego odbędzie się w środę 8 sierpnia o godz. 10 w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Pasłęku. Ceremonia pochówku na cmentarzu komunalnym dużym.

Janusz Hochleitner z Muzeum Zamkowym w Malborku związany był od 2011 roku. W bieżącym roku miał pożegnać się z malborską instytucją, termin złożonego wypowiedzenia upływał 31 sierpnia br. Był historykiem, społecznikiem, wykładowcą akademickim.

Janusz Hochleitner od 1976 roku był związany z Elblągiem. Tu ukończył Szkołę Podstawową nr 18 i Liceum Ekonomiczne (technik ekonomista, specjalność finanse i rachunkowość). W tym czasie był laureatem wielu ogólnopolskich konkursów, w tym zwycięzcą konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu.

Absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Przez kilka lat był nauczycielem w elbląskich szkołach samorządowych (1990–1997) oraz w szkole katolickiej. Był kierownikiem Stacji Badań Społecznych przy Urzędzie Miejskim w Elblągu (1991). W 1994 roku obronił w Gdańsku pracę doktorską.

Od 1996 roku związany zawodowo z wyższymi uczelniami - Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie, a następnie Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, gdzie w 2008 roku habilitował się. W UWM był następnie profesorem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych.

W 1999 roku został powołany na dziekana Wydziału Zamiejscowego w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, który tworzył od podstaw.

Jak społecznik związany z ruchem pozarządowym, m.in.: animator ruchu Światło-Życie przy parafii św. Wojciecha w Elblągu, członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Elbląg, Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Klubu „Wspólnota Elbląska”, Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenia Elbląski Klub Autorów, w latach 1997-2000 członek Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej.

.....................

Zmarł Przyjaciel Kraina Kanału Elbląskiego. Był członkiem Rady Naukowo-Programowej Szlaku Kanału Elbląskiego :) Wielki smutek ...
https://www.portel.pl/wiado…/zmarl-janusz-hochleitner/106430

..........................

Armin Mikos von Rohrscheidt Profesor Janusz Hochleitner był długoletnim Recenzentem naszego czasopisma "Turystyka Kulturowa" i aktywnym uczestnikiem Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Jego odejście boli mnie osobiście tym bardziej , że Profesora znałem od czasów licealnych, kiedy jako nastolatkowie rywalizowaliśmy w krajowym Konkursie Krasomówczym. Nasza znajomość odnowiła się dzięki współpracy w "Turystyce Kulturowej", w której redagowaniu nie tylko nas wspomagał, ale i sam publikował. Przez dwa ostatnie lata uczestniczyliśmy wspólnie w spotkaniach muzealników, ale głównie w procesie budowania Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego, którego uruchomienie dla Niego, nie tylko jako historyka i regionalisty, ale i człowieka całym życiem związanego z jego przestrzenią (Pasłęk, Elbląg, Stare Jabłonki), było bardzo ważne. W Radzie Naukowej Szlaku dyskutowaliśmy, niejednokrotnie ścieraliśmy się reprezentując rozmaite priorytety, ucieraliśmy (tak jak ostatnio, w czerwcu) kompromisowe rozwiązania. Janusz był jednak nie tylko godnym szacunku, wysławiającym się pięknym językiem interlokutorem, ale przede wszystkim – zawsze i bez wyjątków - człowiekiem życzliwym i uczynnym. Taki miał charakter, tak ukształtowała go też Jego wiara. Z wdzięcznością wspominam ostatnie nasze spotkanie sprzed półtora miesiąca, kiedy – wyjątkowo - mieliśmy okazję spożyć obiad we dwójkę przy wspólnym stoliku i rozmawiając bez pośpiechu. Gdybym wiedział, że to ostatni raz... Nie będzie łatwo zastąpić Profesora w tej Radzie, będzie nam go brakowało w zespole Recenzentów i w dyskusjach na Forum Gnieźnieńskim.
I mnie będzie Ciebie brakowało, Przyjacielu. Żyj po tamtej stronie w szczęściu, w które wierzyłeś i na które pracowicie starałeś się zasłużyć. Do spotkania, jeśli tak Pan da. Armin Mikos von Rohrscheidt

Zebrane S.Pańczuk