SMAK - zaproszenie do wspólnego gotowania

Utworzono .

41a. anielskie smaki. fot. zbigniew ciela mae

Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ZAPRASZA na warsztaty kulinarne 23-24 kwietnia 2018 roku, godz. 8:30 Zajazd Pod Kłobukiem, ul. Zamkowa 11, 14-330 Małdyty.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu współpracy pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych – akronim SMAK. Projekt współpracy realizują:

LGD BARCJA - koordynator

LGD Kanał Elbląski - partner nr 1

LGD Trzy Doliny - partner nr 2

LGD Ziemia Łańcucka - partner nr 3.

Projekt obejmuje warsztaty w Małdytach i konferencję kulinarną w Karnitach, pokazy w Aniołowie podczas Zlotu Miłośników Aniołów w Aniołowie i Święta Indyka w Nowej Wsi koło Iławy, zakładanie skrzynek geocachowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w warsztatach prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się do warsztatów decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

UWAGA: SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!

Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty podróży na miejsce szkolenia

Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl