Po posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego

Utworzono .

KKE mapa

II-1-2018 roku posiedzenie Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego, 28 marca 2018 roku w Ostródzie, było poświęcone głównie Koncepcji budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego oraz ich komercjalizowania. W trakcie posiedzenia "przedyskutowane" zostały jedynie 3 zadania z 59 zawartych w koncepcji, tj.:

1) Cel 4.1.5. Przygotowanie powołania nowego podmiotu do zarządzania marką KKE - powołano zespół ds. realizacji tego tematu. Przewodniczącym jest Adam Jocz (Miasto Elbląg). Zespół za 2 miesiące ma przedstawić wyniki prac.

2) Cel 1.2.1. Opracowanie Programu rozwoju turystyki Krainy Kanału Elbląskiego - bez uzgodnień, raczej powrót do koncepcji przyjętej 28 sierpnia 2000 roku w Pasłęku.

3) Cel 5.4.3. Tworzenie swoistego laboratorium marki Krainy Kanału Elbląskiego (na bazie wsi tematycznych i Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego) - bez uzgodnień.

Poniżej zamieszczam Koncepcję sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego oraz Raport z badania potencjału turystycznego:


S.Pańczuk