Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - most drewniany w Mozgowie

Utworzono .

021 Bulwar Elblag 5MpixKazimierz Skrodzki

Mozgowo, drewniany most na kanale i wrota bezpieczeństwa

Tylko jeden drewniany most funkcjonuje współcześnie na szlakach Kanału Elbląskiego. Most w Mozgowie (8,91 km, Miłomłyn – Iława) na drodze gruntowej do Karnit, powyżej wrót ochronnych Zagadka. Powstał w roku 1852 jako budowla o konstrukcji drewnianej z podporami palowymi i przyczółkami murowanymi z kamienia. W 1941 r. drewniane dźwigary zastąpiono stalowymi. W całym okresie eksploatacji wielokrotnie odtwarzano elementy drewniane, mimo to pomost zachował pierwotną bryłę i konstrukcję. Parametry techniczne mostu - w metrach - są następujące: długość: 7,58, szerokość: 5,15, światło: 3,44. Zachował się szkic z inwentaryzacji sporządzonej na przełomie 1900 roku, opublikowany w monografii pod redakcją Stanisława Januszewskiego pt. „Kanał Ostródzko-Elbląski” wydanej we Wrocławiu w 2001 r.

Zagadka, wrota ochronne (inaczej: bezpieczeństwa, przeciwpowodziowe), ma za zadanie nie dopuścić do niekontrolowanego odpływu wody czy to z samego kanału, czy to z systemu Jezioraka do niżej położonych jezior, Karnickiego i Dauby, to znaczy do zalania terenów położonych poniżej kanału. Wrota zamyka się ręcznie. Zagadka funkcje ochronne spełnia łącznie z wrotami Ligowo, położonymi przed groblą na Jeziorze Karnickim od strony Miłomłyna (6,54 km szlaku Miłomłyn – Iława).

Przez most prowadzi oznakowany niebieski szlak rowerowy z Zalewa do Iławy, który biegnie przez miejscowości: Rąbity, Śliwa, Boreczno, Duba, Dębinka, Miłomłyn, Lubień, Liwa, Zalewo, Gil Mały, Gil Wielki, Wiewiórka, Frednowy, Jezierzyce, Szałkowo, Iława. Opis szlaku można znaleźć w przewodniku Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania pt. „Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego. Przewodnik po szlakach rowerowych” (wersja elektroniczna http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/publikacje/book/14-przewodnik-rowerowy/1-publikacje.html).

Kazimierz Skrodzki

Poznań, 29 października 2017 roku

19 Most drewniany w Mozgowie 2017 JG 0319 Most drewniany w Mozgowie 2017 JG 03