Współpraca w Krainie Kanału Elbląskiego

Utworzono .

logo kke z r

W ramach Porozumienia o współpracy z 17 stycznia 2017 roku, zawartego między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem, w zakresie rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego, w 2017 roku jest planowane do wykonania:

  1. Powołanie 21 osobowej Rady Programowo-Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego.

 

  1. Opracowanie koncepcji budowania i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego oraz ich komercjalizowania, w tym przeprowadzenie 3 debat i warsztatów z 40 uczestnikami.
  2. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o Krainie Kanału Elbląskiego i koordynacji zadań.
  3. Szkolenie 40 aktywnych przewodników turystycznych z nowoczesnych metod przewodnictwa i interpretacji dziedzictwa kulturowego.
  4. Opracowanie 2 filmów edukacyjno-promocyjnych z serii „Tajemnice Kanału Elbląskiego”.
  5. Opracowaniem koncepcji przebiegu 114 km i przebudowy ok. 600 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego oraz wykonanie i uzgodnienie Dokumentacji Organizacji Ruchu dla 114 km szlaków.

Wdrożenie porozumienia rozpoczynamy od:

1) Opracowania dwóch filmów edukacyjnych z serii "Tajemnice Kanału Elbląskiego" z dofinansowaniem Miasta Elbląga

2) Nawiązania współpracy z naukowcami przy tworzeniu koncepcji budowania i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego oraz ich upowszechniania. Pierwsza debata i warsztaty 11 maja 2017 roku będą  poświęcone analizie SWOT/TOWS oraz tworzeniu kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego, zadaniom Rady Programowo-Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego, koncepcji przebiegu tras rowerowych Kanału Elbląskiego i sieciowym produktom turystycznym Krainy Kanału Elbląskiego. Zadanie dofinansowuje Powiat Ostródzki. Bazą do opracowania "Koncepcji" są wypracowane już dokumenty - zachęcam do lektury:

Więcej materiałów informacyjnych i analiz można znaleźć pod linkiem:

http://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/strategia-i-analizy-z-zakresu-turystyki

http://www.elblag.gdansk.lasy.gov.pl/koncepcja-zagospodarowania-turystycznego#.WRmjS9ykKpo

3) Powstaje fanpage na Facebooku:

 https://www.facebook.com/Kraina-Kana%C5%82u-Elbl%C4%85skiego-262209187551495/

Kluczem do sukcesu niewątpliwie jest współpraca,

Kraina Kanału Elbląskiego – nasz region wzbogaca.

S.Pańczuk