I debata i warsztaty - zaproszenie

Utworzono .

 

logo kke z rKONCEPCJA BUDOWY I UPOWSZECHNIANIA SIECIOWYCH MAREK TURYSTYCZNYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO I ICH KOMERCJALIZOWANIE


11 maja 2017 roku, godz. 09.00-15.00


Miejsce:        Elbląg, Kamieniczki Elbląskie,
ul. Świętego Ducha 3-4

09.00-09.30

Wprowadzenie do debaty, analiza SWOT - ranking Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg

09.30-09.45

Rezultaty zintegrowanego systemu promocji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego 2009-2016 Anna Jaroszuk, Henryk Kropidłowski

09.45-11.00

Koncepcja tworzenia Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

11.00-11.30

Koncepcja przebudowy tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - prezentacja Krzysztof Mieczkowski

11.30-11.45 przerwa kawowa

11.45-13.00

Produkty turystyczne i ich pakietowanie w Krainie Kanału Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana  prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

13.00-13.45

Zadania Rady Programowo–Naukowej Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - wykład i dyskusja moderowana  prof. Armin Mikos von Rohrscheidt

13.45–14.45

Warsztaty analizy TOWS, misja i wizja, problemy i cele, propozycje zadań do realizacji Stanisława Pańczuk, Gabriela Effenberg

14.45-15.00 lunch


Koncepcja rozwijania i promocji turystyki KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO - zadanie realizowane w ramach POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem