KE LGD ma już 10 lat

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpg

10 lat działalności Kanał Elbląski LGD (2006-2016)

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zostało powołane przez 34 osoby fizyczne z 10 gmin podczas zebrania założycielskiego w Pasłęku 18 stycznia 2006 roku, zarejestrowane przez KRS 20 lutego 2006 roku, a status OPP uzyskało 2 kwietnia 2007 roku. Obecnie KE LGD liczy 113 członków z 12 gmin, reprezentantów 3 sektorów i mieszkańców, w tym 15 członków założycieli. Sektor publiczny reprezentuje 16 podmiotów, społeczny – 14 podmiotów, gospodarczy - 27 osób prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów oraz 60 osób reprezentantów mieszkańców.

Kierunkowe działania skupiają się na:

 • kształceniu liderów wiejskich, bo wiedza daje odwagę do działania,
 • promocji turystyki poprzez publikacje, imprezy i znakowanie obszaru,
 • inwestycje na obszarach wiejskich, w tym na rozwój przedsiębiorczości.

W latach 2006-2015 Biuro KE LGD zrealizowało 27 projektów na wartość 4.855.355,04 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 4.503.004,18 zł. Rezultaty i efekty tych projektów to:

 • 108 szkoleń w trakcie 177 dni, 5.205 osobodni (14,3 roku 1 osoby);
 • 50 spotkań i warsztatów animacyjnych, 769 osobodni,
 • powstało 34 Planów Odnowy Miejscowości, 5 zarejestrowanych stowarzyszeń;
 • 22 wizyty studyjne w ciągu 47 dni, 674 osobodni, w tym 11 wyjazdowych w ciągu 24 dni, 270 osobodni;
 • 50 imprez promocyjnych w ciągu 71 dni, 2.046 osobodni;
 • 21 publikacji (39 wydań) w 56.864 egz., 13 produktów turystycznych – 17.000 egz., 18 wzorów widokówek – 20.600 szt., 2 filmy – 3.400 kopii, 12 questow – 12.000 egz., 1 ulotka 20.000 szt.
 • 2 strony internetowe: www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu (52.166 unikalnych użytkowników) oraz www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski (około 3 tys. zasięgu) i www.partnerstwo.questing.pl;
 • 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych, 2.427 km monitoringu tych szlaków, 83 tablice informacyjne, 2068 znaków malowanych typu R-1, 247 drogowskazów typu R-3, 1732 znaki metalowe typu R-1, 699 słupów metalowych, 149 słupów drewnianych. Wartość infrastruktury na szlakach rowerowych wynosi 205.122 zł;
 • 16 kontroli działalności LGD;
 • 17 umów na realizację mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie na wartość zadań – 106.742,18 zł, w tym 6.700,10 zł dotacji i 8.593,08 zł wkładu finansowego, w ramach których zrealizowano 41 zadań aktywizujących, 3.822 odbiorców, 578 uczestników działań, 251 wolontariuszy.
 • Walne Zebranie Członków obradowało 18 razy podejmując 163 uchwały;
 • Zarząd obradował 83 razy podejmując 380 uchwał;
 • Komisja Rewizyjna obradowała 17 razy podejmując 59 uchwał;
 • Rada obradowała 29 razy podejmując 576 uchwał;
 • w Biurze KE LGD zatrudniano maksymalnie 7 osób na 6,05 etatów;
 • z doradztwa w Biurze LGD skorzystało 777 osób;
 • na wykonanie zadań zawarto 622 umowy, w tym 17 wieloletnich, 17 o pracę, 212 o dzieło, 376 - zlecenia;
 • 97 wolontariuszy poświęciło swój czas na pracę na rzecz LGD Kanał Elbląski.

W latach 2009-2015 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zrealizowało kilka projektów. Głównym był projekt „Wybór LGD do realizacji LSR”, w ramach którego w latach 2009-2014 ogłoszono 27 konkursów na nabór wniosków o dotację w 4 działaniach:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i Rozwój Wsi
 • Małe Projekty

Łącznie wpłynęło 466 wniosków na kwotę 30.961.872,83 zł. Podpisano 259 umów, a 174 wnioski zostały odrzucone. Z 33 umów zrezygnowali beneficjenci operacji. Rozliczono 244 umowy. Wartość zrefundowanych dotacji 4 działań PROW na koniec 2015 roku wynosi 13.510.834,78 zł, a całej LSR – 16.640.419,55 zł. Niewykorzystany limit dotacji 4 działań LSR wynosi 2.480.210,45 zł.

Praca w projektach LGD Kanał Elbląski to duże wyzwanie i ciągle nowe doświadczenia. Dziękuję bardzo wszystkim realizatorom zadań, uczestnikom zdarzeń, pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom za zaangażowanie, twórczą pracę, wspólne emocje i życzliwość.

S.Pańczuk