Do wygrania przewodnik kajakowy

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_Przewodnik_kajakowy.jpg

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w KONKURSIE
Jeśli lubicie lub polubicie naszą stronę LGD Kanał Elbląski i odpowiecie na pytanie:
Ile kilometrów szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego oznakowała LGD Kanał Elbląski?
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem i sponsorem konkursu jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich internautów.
3. Konkurs "Z przewodnikiem kajakowym od Wisły do Wisły” trwa od 01.04.2015 do 08.04.2015 roku.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytanie na adres e-mailowy: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl i lubić lub polubić nasz profil LGD Kanał Elbląski na Facebooku. Szanse wygranej ulegają podwojeniu, jeśli zostanie udostępniony nasz konkurs na Facebooku.
5. Sprawy nieuregulowane regulaminem konkursu rozstrzygają organizatorzy.
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmian regulaminu.
7. Nagrodą w konkursie są przewodniki kajakowe od „Wisły do Wisły” ufundowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - 10 zwycięzców zostanie wyłonionych przez jury (w drodze losowania) – do wyboru wersja polska, angielska, niemiecka przewodnika kajakowego.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 09.04.2015 r. i opublikowane na stronie Facebooka LGD Kanał Elbląski. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook i poczty elektronicznej.
9. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez zwycięzców adresu do wysyłki (na terenie RP) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej.
10. Nie ma możliwości zamiany nagród na ekwiwalent pieniężny.
11. Jeden uczestnik może wygrać jedną nagrodę.
12. Organizator (LGD Kanał Elbląski) oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub zarządzającymi serwisem społecznościowym Facebook.
13. Organizator (LGD Kanał Elbląski) oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
14. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją konkursem, wszystkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji.
15. Uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują powyższe warunki.
Zapraszamy do udziału w Konkursie.
LGD Kanał Elbląski