Monitoring szlaków rowerowych 2014

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_boreczno_3.jpgDobiega końca przegląd i wiosenna konserwacja szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.  Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w tym obszarze ma oznakowanych 582,5 km szlaków rowerowych i są to:

130 km Szlaku Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy (zielony) przez: Nowakowo, Kępę Rybacką, Bielnik II, Janowo, Kazimierzowo, Władysławowo, Wikrowo,  Jegłownik, Gronowo Elbląskie, Różany, Zwierzeńskie Pole, Zwierzno, Kępniewo, Brudzędy, Stare Dolno,  Święty Gaj, Kwietniewo, Dymnik, Rychliki, Marwicę, Jelonki,  pochylnie: Jelenie, Oleśnica, Kąty, miejscowość Kąty, obok pochylni Buczyniec, Lepno, Bartno, Kreki, Wielki Dwór, Jarnołtowo, Bądki, Zalewo, Dobrzyki, Jerzwałd, Jeziorno, Siemiany, Leśnictwo Szwalewo, Piotrkowo, Starzykowo, Szymbark, Ząbrowo i Kamionkę. Prace remontowe na tym szlaku, a tym samym utrudnienia w ruchu trwają na odcinku drogi wojewódzkiej z Jelonek do Kwietniewa i na drodze zakładowej RZGW od pochylni Jelenie do pochylni Kąty.  

128,9 km Szlaku Pocztyliona z Elbląga do Gorynia (żółty) przez: Gronowo Elbląskie, Nowinę, Przezmark, Pilonę, Myślęcin, Pasieki, Weklice, Aniołowo, Mariankę, Pasłęk, Gołąbki, Rogajny, Surowe, Kwitajny, Zielno, Tulno, Kronin, Wójtowiznę, Zielonkę Pasłęcką, Wakarowo, Sambród, Leśnicę, Małdyty, Zajezierze, Jarnołtowo, Bądki, Zalewo, Półwieś, Witoszewo, Bądze, Kamieniec, Rudniki, Olbrachtowo, Michałowo, Susz, Bałoszyce, Łęgowo, Kisielice. Utrudnienia w ruchu występują w Sambrodzie i Suszu.

68,5 km Szlaku Prusów z Zalewa do Iławy (niebieski) przez: Rąbity, Międzychód, Śliwę, Boreczno, Dubę, Mozgowo, Karnity, obok śluzy Zielona, Lubień, Liwę, Zalewo, Gil Mały, Gil Wielki, Wiewiórkę, Frednowy, Tynwałd, Jezierzyce, Jażdżówki, Kwiry i Szałkowo. Poza małymi ubytkami w oznakowaniu szlak w całości przejezdny.

59,8 km Szlaku Autorytetów z Jezierzyc do Kisielic (czerwony) przez: Tynwałd, Rudzienice, Mątyki, Gromoty, Ławice, Dziarny, Iławę, Radomek, Karaś, Wonną, Skarszewo, Gulb, Trupel. Szlak dobrze oznakowany z małymi ubytkami w oznakowaniu.

45,7 km Szlaku Wokół Jeziora Druzno z Raczek Elbląskich do Komorowa Żuławskiego przez: Węgle, Jurandowo, Żółwiniec, Krzewsk, Dzierzgonkę, Stankowo, Klepę, Węzinę. Szlak na znacznym odcinku (od Klepy do Stankowa) nieprzejezdny ze względu na inwestycje związane z podnoszeniem wałów przeciwpowodziowych wokół Jeziora Druzno.

31,5 km Szlak w Krainie Bizonów z Godkowa do Godkowa (czerwony) przez: Kolonię Szymbory, Osiek, Kwitajny Wielkie (bizony), Dobry, Łępno, Podągi, Lesiska, Ząbrowiec. Utrudnienia w ruchu występują na drodze wojewódzkiej nr 513 z Pasłęka do Ornety z powodu inwestycji drogowej w miejscowości Godkowo i na przecięciu szlaku z Łępna do Podąg.

26,1 km Szlak w Krainie Wiatraków Kisielic do Trupla (niebieski) przez: Sobiewolę, Krzywkę, Wałdówko, Wałdowo, Goryń. Na odcinku z Kisielic do Sobiewoli nastąpiła zmiana przebiegu szlaku. Zmianę oznakowania uzupełnimy do września 2014 roku.

23,2 km Szlak Mennonitów z Raczek Elbląskich do Starego Pola (czerwony) przez: Tropy Elbląskie, Żurawiec, Jezioro, Balewo, Markusy, Różany, Rozgart, Szaleniec, Kławki, Krzyżanowo. Jest to nowy szlak rowerowy wytyczony i oznakowany w 2013 roku.

13,9 km Szlak Wśród Pól i Lasów ze Skowron do Skowron (niebieski) przez: Nafty, Grużajny, Grądki. W 2014 roku została wybudowana nowa kładka na rzece Wąskiej. Nowy szlak oznakowany w 2013 roku.

13,5 km Szlak Pruskich Rodów z Kwitajn do Klekotek (czarny) przez: Rybaczówkę, Markowo. Nowy szlak rowerowy oznakowany w 2013 roku.

12,8 km Szlak Doliny Rzeki Wąskiej z Godkowa do Ząbrowca (żółty) przez: Skowrony, Klekotki, Zimnochy. Nowy szlak rowerowy oznakowany w 2013 roku. Utrudnienia w ruchu z powodu inwestycyji na drodze wojewódzkiej nr 513 występują w Godkowie.

9,0 km Szlak Mennonitów ze Zwierzeńskiego Pola do Żuławki Sztumskiej (czarny) przez: Zwierzno, Złotnicę, Stalewo. Jest to nowy szlak rowerowy wytyczony i oznakowany w 2013 roku.

8,0 km czarnego szlaku łącznikowego z Węziny do Kanału Elbląskiego przez: Dłużynę, Nowy Dwór, Drużno, Karczowiznę, Rodowo, Jelonki do pochylni Jelenie. Szlak łączy dwa szlaki rowerowe Wokół Jeziora Druzno (niebieski) ze Szlakiem Kanału Elbląskiego (zielony).

7,4 km czarnego szlaku łącznikowego z Pasłęka do Kanału Elbląskiego przez: Nowiny i Krasin. Szlak łączy Szlaki Pocztyliona (żółty) i Kanału Elbląskiego (zielony).

4,2 km czarnego szlaku łącznikowego z Lesisk do Rożnowa. Szlak łączy szlaki Krainy Bizonów (czerwony) ze szlakami LGD Łukta (zielonym).

S.P.