Dodatkowe środki PROW dla LGD KE

Utworzono .

prow.png LGD Kanału Elbląskiego uzyskała dodatkowe środki z PROW na lata 2007-2013 w zakresie dodatkowych zadań, w tym na rozwój turystyki w ramach wielofunkcyjnego rozwoju wsi i specjalizacji tematycznej. Jest to kwota 5.000.000 zł dla Beneficjentów:

14 operacji   – w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw              – 2.000.000
4 operacje    – w ramach różnicowania w kierunku działalności nierolniczej     –    400.000
9 operacji     – w ramach odnowy i rozwoju wsi                                        – 1.900.000
30 operacji   – w ramach małych projektów                                              –   700.000

Więcej informacji o planowanych naborach znajduje się na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl

Lista wybranych LGD z województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się pod linkiem:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/files/0/5003/P-9_009_3_z.pdf

S.Pańczuk