Odszedł od nas Janusz Sokołowski

Utworzono .

Po bardzo długiej chorobie, 6 września 2012 roku zmarł Janusz Sokołowski z Jerzwałdu, 13 września miałby 62 urodziny. Był członkiem założycielem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu (od 18 stycznia 2006 roku do 13 czerwca 2012 roku) i został członkiem Zarządu LGD Kanału Elbląskiego I kadencji (10.04.2006 do 26.02.2010).

Był absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie z 1973 roku. W latach 1973-1975 pracował jako adiunkt w Nadleśnictwie Jedwabno. W latach 1976-78 był instruktorem ds. muzyki w Domu Kultury w Szczytnie. Przez 10 kolejnych lat zajmował stanowisko leśnizcego w Nadleśnictwie w Suszu. Od 1991 roku do 1994 roku pracował w Urzędzie Miasta i Gminy Zalewo. Był jednym z twórców Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, gdzie pracował od 1994 roku jako główny specjalista.

Był pasjonatem pracy społecznej na rzecz lokalnego środowiska, związanym z Towarzystwem Miłośników Przyrody Warmii i Mazur "NATURA" w Jerzwałdzie. Uczestniczył aktywnie w licznych projektach związanych z ochroną przyrody, promocją rozwoju lokalnego, odtwarzaniem historii i języka Prusów.

W ramach Schematu I Programu Pilotażowego LEADER + opracował Plan Odnowy Sołectwa Jerzwałd i był koordynatorem realizacji zapisanych w nim zadań. 

Janusz był wielkim pasjonatem najdawniejszej historii i kultury Prusów.

Był autorem polsko-pruskiego eseju: En ka druwei Prussai, w co wierzyli Prusowie?

Był również wspólautorem prusko-polskiej wersji Słownika Elbląskiego i przez wiele lat (od 1992 roku) wydawał własnym staraniem biuletyn Pomezaniae.

Był przez wiele kadencji radnym w Gminie Zalewo.

Bardzo smutną wiadomość o Januszu Sokołowskim przekazał nam Pan Maciej Piegat z Warszawy, tłumacz języka pruskiego.

 

Uczcijmy pamięć o Januszu Sokołowskim chwilą milczenia i zadumy. Cześć jego pamięci!

S. Pańczuk