Nagroda Obywatelska Prezydenta RP

Utworzono .

leader2.png

Szanowni Państwo,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, 28 maja br., podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, ustanowił nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Ma ona wyróżniać wybitne, nowatorskie, efektywne i mogące stanowić wzór do naśladowania działania obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Nagrody będzie wręczać Prezydent RP co roku w maju, w ramach uroczystych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach:

  1. Wspólnota Obywatelska - dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwiają swym mieszkańcom uczestniczenie w realizacji zadań publicznych;
  2. Partnerstwo Samorządów - dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory dla innych;
  3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna -  dla organizacji obywatelskich czy nawet poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego i staną się dobrymi przykładami.


W związku z powyższym, gorąco zachęcamy do zgłaszania zrealizowanych już przez Państwa inicjatyw. Wnioski o zamieszczenie w Witrynie Obywatelskiej opisu mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym grupy obywateli, a w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia i związki, a także jednostki pomocnicze; mieszkańcy; organizacje pozarządowe; uczelnie i instytucje badawcze; samorządy gospodarcze i zawodowe, a także ich związki.
UWAGA!
Wnioskodawca musi być czynnie zaangażowany w realizację inicjatywy opisanej we wniosku.

Zadbajmy, aby i Elbląg pojawił się na mapie Obywatelskich Inicjatyw Lokalnych!

Ze zgłoszonymi dotychczas wnioskami można się zapoznać na stronie www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/. Tam również znaleźć można pełny regulamin.


Z pozdrowieniami,

Małgorzata Prokopowicz
--
Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg
tel./fax 55 643 43 12,
kom. 725 483 436
www.cop.elblag.pl