Zakończone szkolenie znakarzy szlaków rowerowych

Utworzono .

ksow.png Podczas II etapu szkolenia znakarzy opiekunów szlaków rowerowych z 6 LGD Warmii i Mazur, które odbyło się 25-26-27 maja 2012 roku, doskonalono kompleksowo umiętności znakarskie, głównie wyboru miejsca znakowania i technik znakarskich: znaków malowanych na drzewach, przybijanych do drewnianych charakterystycznych słupów oraz metalowych podwieszanych na stalowych słupach. Postawa uczestników szkolenia oraz nabyte umiejętności dają podstawę do stworzenia jednolitego systemu szlaków rowerowych na Warmii i Mazurach. Szkolenie zakończyło się zaliczeniem i zaświadczeniem. Wyniki ankiety zadowolenia wskazują, że wszyscy uczestnicy szkolenia podejmą prace na szlakach rowerowych, 90% zajmie się ich promocją, a 80% jest gotowych zaprojektować nowe szlaki rowerowe. Na koniec szkolenia grupa zaproponowała organizację i przeprowadzenie rajdu edukacyjnego po oznakowanym przez siebie szlaku rowerowym.

Szkolenie znakarzy szlaków rowerowych jest dofinansowane jest dofinansowane z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie i budżetu państwa.

Współorganizatorem szkolenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zdjęcia z II etapu szkolenia są na Facebook'u - obok.

S.Pańczuk